mask

[Infographics] Thu ngân sách các huyện, thành phố, thị xã của Nghệ An năm 2018

(Baonghean.vn) - Năm 2018, thu ngân sách Nghệ An ước đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó có sự nỗ lực đóng góp từ các đơn vị, địa phương. Báo Nghệ An xin giới thiệu về tình hình thu ngân sách (trong 10 tháng năm 2018) của 21 huyện, thành, thị xã.
INFO thu ngân sách các địa phương năm 2018

Tin mới