Infographics: Tiểu sử Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai

 Ngày 6/3, Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tin mới