mask

[Infographics] Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 1/4, cùng với cả nước, Nghệ An bắt đầu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra dân số 2019 có nhiều điểm mới so với trước đây, bao gồm việc áp dụng công nghệ thông tin ở tất cả các công đoạn.
INFO Tổng điều tra dân số 2019

Tin mới