mask

[Inforaphics] Những kết quả nổi bật công tác Hội Nông dân Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Với nỗ lực và quyết tâm cao, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năm 2022, Hội Nông dân các cấp tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Hội gắn với đẩy mạnh nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong hội viên nông dân.
[Inforaphics] Những kết quả nổi bật công tác Hội Nông dân Nghệ An năm 2022 ảnh 1

Tin mới