mask

Kê khai tài sản thiếu trung thực, một cán bộ bị kỷ luật

Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội cho biết, có 1 cán bộ bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản thiếu trung thực.

Theo báo cáo, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính, hải quan...

Hà Nội chỉ có 1 cán bộ bị xử lý kỷ luật vì kê khai tài sản thiếu trung thực.
Hà Nội chỉ có 1 cán bộ bị xử lý kỷ luật vì kê khai tài sản thiếu trung thực. Ảnh: Minh họa.

Theo đánh giá, nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên, là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế, một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách, hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, theo số liệu báo cáo của công an thành phố, 6 tháng đầu năm 2017, đã thụ lý điều tra 26 vụ, 68 bị can. Đã có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 9 vụ và 39 bị can. Đang điều tra 17 vụ, 29 bị can. Tài sản thiệt hại hơn 11.000 m2 đất, 939 triệu đồng. Tài sản thu hồi 1.223 m2 đất, 2,51 tỉ đồng.

Liên quan đến công tác kê khai tài sản, theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập là 35.041 người. Trong đó, có 8 người chưa thực hiện kê khai. Đặc bệt, có 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, tuy nhiên báo cáo không nêu rõ cụ thể chức danh.

Theo TNO

Tin mới