Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn trong công tác tuyên giáo

(Baonghean.vn) - Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở. Đó là một nội dung quan trọng của chương trình tập huấn do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai. Cuộc tập huấn cũng cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Sáng 5/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020. Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Võ Văn Dũng, Trần Quốc Khánh, cùng cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên là lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy; đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; các phó giám đốc và giảng viên các Trung tâm chính trị các huyện, thành, thị xã được truyền đạt nội dung 3 chuyên đề: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; công tác tuyên truyền miệng; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Cán bộ Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị trong tỉnh tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua chương trình tập huấn nhằm hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở, các nội dung cụ thể của công tác tuyên giáo; cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nghiệp vụ công tác tuyên giáo trong từng nội dung gắn với cập nhật thông tin, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt các nội dung về vị trí vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay; tổ chức, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy Anh Sơn tham quan mô hình phát triển kinh tế vườn đồi tại xã Tào Sơn (Anh Sơn). Ảnh tư liệu.

Cuộc tập huấn lần này hướng tới giúp cán bộ làm công tác tuyên giáo, các báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao hiểu biết về vai trò, nhiệm vụ, nội dung và phương thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng. Từ đó, vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở được tốt hơn.

Thanh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới