mask

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6

(Baonghean.vn) -Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung để nghe và cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền.
0:00 / 0:00
0:00

Tham dự phiên họp có các thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6 ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp chuyên đề UBND tỉnh vào chiều 16/6. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành có liên quan và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo các Báo cáo do Sở Tài chính chuẩn bị. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; cập nhật, bổ sung báo cáo của các đơn vị còn thiếu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

2. Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo do Sở Nội vụ chuẩn bị. Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, cập nhật số liệu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại phiên họp tháng 6 năm 2022 và trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

3. Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo do Thanh tra tỉnh chuẩn bị. Giao Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

4. Báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo do Sở Giao thông vận tải chuẩn bị. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến, cập nhật lại số liệu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

5. Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo do Công an tỉnh chuẩn bị. Giao Công an tỉnh hoàn thiện dự thảo Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đầu tư trụ sở làm việc cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Công an tỉnh chuẩn bị. Giao Công an tỉnh tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại phiên họp tháng 6 năm 2022 và trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 03/2018/NQ- HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Nghệ An)

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Nội vụ chuẩn bị. Giao Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

9. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về số người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2023

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Nội vụ chuẩn bị. Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết (thống nhất phương án giảm lao động theo lộ trình hàng năm), tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại phiên họp tháng 6 năm 2022 và trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

10. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Tư pháp chuẩn bị. Giao Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

11. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Tư pháp chuẩn bị. Giao Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

12. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đặt tên đường thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị. Giao Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

13. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh (bước 2)

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Cục Thi hành án dân sự chuẩn bị. Giao Cục Thi hành án dân sự hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

14. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

15. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

16. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

17. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ- CP ngày 05/1/2018 của Chính phủ và Thông tư số 09/2013 ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính — Bộ Nội vụ (Bước 2)

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

18. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh thống nhất chưa thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết, trình xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 20/6/2022.

19. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 — 2025 và kế hoạch năm 2022 về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị. Giao Sở Lao động — Thương binh và Xã hội hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã biết và triển khai thực hiện.

Tin mới