mask

Kết luận về Đề án 'Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Lực lượng TNXP - XDKT tỉnh Nghệ An'

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Hội nghị đánh giá thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Lực lượng TNXP - XDKT tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2015 - 2021.

Ngày 16/04/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì Hội nghị đánh giá thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Lực lượng TNXP - XDKT tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2015 - 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - TB&XH; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Tương Dương, Anh Sơn, Thanh Chương; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chỉ huy lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các dơn vị TNXP trực thuộc Tỉnh đoàn.

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong - xây dựng kinh tế tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2015 - 2021
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong - xây dựng kinh tế tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2015 - 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau khi nghe Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Lực lượng TNXP - XDKT tỉnh Nghệ An”, ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận như sau:

Về kết quả đạt được: Kể từ khi được thành lập, các đơn vị TNXP cơ bản đáp ứng được các nhu cầu của thực tiễn trong từng giai đoạn lịch sử. Cơ cấu tổ chức bộ máy đã được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Thông qua việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được Nhà nước giao, các Tổng đội TNXP đã xây dựng được khối lượng lớn cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân trong vùng dự án và phụ cận; hình thành các khu kinh tế mới, giải quyết việc làm, tạo lập cuộc sống ổn định với thu nhập khá cho số lượng lớn thanh niên và các hộ dân trên địa bàn trú đóng; tiếp nhận triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phê duyệt đầu tư.

Lực lượng TNXP đã tiên phong xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại những vùng đất khó của tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Lực lượng TNXP đã tiên phong xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại những vùng đất khó của tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền vận động người dân nhất là đồng bào người dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, đời sống giúp thay đổi tập tục canh tác lạc hậu bằng các mô hình sản xuất, kinh tế có hiệu quả; đóng góp tích cực trong việc tạo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn lao động ở vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác điều trị, quản lý và dạy nghề cho học viên cai nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, kết luận cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại:

-   Công tác tham mưu giải thể, chuyển giao các Tổng đội TNXP còn kéo dài. Công tác quản lý, xử lý sắp xếp đất đai và tài sản công còn nhiều vướng mắc, bất cập. Việc xác định chủ thể sử dụng đất ở các Tổng đội TNXP để thực hiện việc giao quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn.

-   Một số mục tiêu, chỉ tiêu theo phương án chưa thực hiện được như: Việc tuyển dụng đội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng TNXP chưa đạt chỉ tiêu đề ra; việc tham mưu đầu tư xây dựng 02 mô hình phát triển kinh tế - xã hội (theo mô hình Làng thanh niên lập nghiệp) tại các huyện thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh chưa thực hiện được.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

+Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan: Phối hợp với Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị TNXP trên địa bàn tỉnh thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022. Tập trung tham mưu hoàn thành các nội dung để giải thể, chuyển giao Tổng đội TNXP 2 - XDKT và Tổng đội TNXP 3 - XDKT.

+Tỉnh đoàn: Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổ chức lại lực lượng TNXP Nghệ An phù hợp với tình hình thực tế hiện nay trên cơ sở đánh giá hiệu quả của các mô hình TNXP hiện tại; xác định rõ mô hình phù hợp, hiệu quả.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy lực lượng TNXP tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để khảo sát tham mưu xây dựng các mô hình  phát triển kinh tế - xã hội gắn với chế biến có hiệu quả tại các huyện thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu đến thăm, tặng quà và làm việc tại Tổng đội TNXP 9 Nghệ An - Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Tam Hợp và đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn.
Đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu đến thăm, tặng quà và làm việc tại Tổng đội TNXP 9 Nghệ An - Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Tam Hợp và Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn, ngày 2/3/2022 Ảnh: Thanh Quỳnh

+Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị TNXP rà soát lại đất đai do các đơn vị TNXP đang quản lý, sử dụng để từ đó tham mưu bố trí nguồn kinh phí trích đo; hướng dẫn việc lập hồ sơ xin giao quyền quản lý, sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân ở các đơn vị TNXP theo đúng quy định.

+Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị TNXP thực hiện tốt việc sắp xếp, xử lý tài sản công đảm bảo theo đúng quy định.

+Các đơn vị TNXP thuộc lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An: Nâng cao công tác quản lý, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Sở, ngành, địa phương có liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin mới