mask

Kết quả hoạt động của Tổ công tác thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư Nghệ An

(Baonghean.vn) - Một số kết quả hoạt động của Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND về thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh để giải quyết những vấn đề có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh - Cơ quan Thường trực của Tổ công tác đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đạt hiệu quả.

Trung tâm Phục vụ hành chính công có địa chỉ tại số 16, đường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có địa chỉ tại số 16, đường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường

Trong tháng, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 29.886 hồ sơ, số hồ sơ mới tiếp nhận: 24.566 hồ sơ, số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 5.320 hồ sơ, cụ thể:

+ Hồ sơ đã được giải quyết: 18.612 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn, trước hạn: 17.144 hồ sơ (tỷ lệ 99,11%); hồ sơ giải quyết quá hạn: 1.468 hồ sơ (tỷ lệ 0,89%);

+ Hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết: 5.378 hồ sơ; hồ sơ chờ bổ sung 71 hồ sơ; hồ sơ trả lại hoặc được người dân, doanh nghiệp xin rút: 114 hồ sơ;

+ Số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là: 3.356 hồ sơ, tỷ lệ 17,5%, các đơn vị có số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến nhiều gồm các Sở: Công Thương (1.427/1.682, tỷ lệ 84,8%); Kế hoạch và Đầu tư (820/998, tỷ lệ 82,1%); Tài chính (132/136, tỷ lệ 97,1%);

+ Số lượt sử dụng dịch vụ bưu chính công ích: 10.019 lượt, bao gồm dịch vụ nộp và trả kết quả tại nhà;

Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát, thống kê các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để thực hiện việc gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Các sở, ngành liên quan cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó, tính đến ngày 15/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 25 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2.090,78 tỷ đồng (chiếm 89,29% về số lượng dự án và 81,96% về tổng mức đầu tư); điều chỉnh 20 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn đầu tư 07 dự án, tăng 2.733,32 tỷ đồng…

Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh minh họa
Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh minh họa

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022, các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Nghệ An để rà soát, bãi bỏ các TTHC không cần thiết, không hợp pháp và không hợp lý, là rào cản gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân; Tiếp tục cải cách TTHC theo hướng kiến nghị đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí thực hiện nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp tập trung một số lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, hải quan, y tế...;

Triển khai có hiệu quả các giải pháp để 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được thực hiện thông qua cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử mức độ 4 đạt từ 30% trở lên.

Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tổng hợp các kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xử lý kịp thời theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho tổ chức, cá nhân…

Tin mới