mask

Kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy trình, quy định của Luật và đảm bảo thực hiện phù hợp trong tình hình dịch Covid-19.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến thời điểm kết thúc cuộc bỏ phiếu (01 đơn vị kéo dài thời gian bỏ phiếu đến 21 giờ) có 2.073.328 cử tri trên 2.095.831 trong danh sách đi bầu đạt 98.93% cử tri trong danh sách đi bầu cử; Có 02 huyện đạt 100% cử tri đi bầu là huyện Quỳ Châu và thị xã Cửa Lò; đơn vị có số cử tri đi bầu thấp nhất là huyện Diễn Châu 96,94%. Cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy trình, quy định của Luật và đảm bảo thực hiện phù hợp trong tình hình dịch Covid-19.

Kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Nghệ An ảnh 1
Tại khu vực bầu cử số 3 ở nhà văn hóa khối 6 Phường Cửa Nam ( thành phốVinh)- nơi có khoảng 15% cử tri là đồng bào theo đạo công giáo, sau lễ Chúa nhật hàng tuần, Linh mục quản xứ Nguyễn Xuân Kế cùng các cử tri ở giáo xứ Cầu Rầm đã tự tay bỏ những lá phiếu bầu chọn ra những người tiêu biểu nhất làm đại biểu dân cử -đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân nói chung và của đồng bào tôn giáo nói riêng.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử:

- Số lượng: Trúng cử 13 đại biểu trên 13 đại biểu được ấn định.

- Cơ cấu: Nữ 04 (30,77%); dân tộc thiểu số 03 (23,08%); ngoài Đảng 0; tái cử 03 (23,00%); tôn giáo 0; tự ứng cử 0.

- Thành phần: Cơ quan Đảng 01 (0,76%); chính quyền 08 (61,54%); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 03 (23,08); Quân đội, Công An 01 (0,76%).

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

- Số lượng: Trúng cử 83 đại biểu trên 83 đại biểu được ấn định.

- Cơ cấu: Nữ 23 (chiếm 27,71%); dân tộc thiểu số 11 (13,25%); trẻ tuổi 11 (13,25%); ngoài Đảng 07 (8,43%); tái cử 25 (30,12%); tôn giáo 02 (2,41%).

- Thành phần: Cơ quan Đảng 23 (chiếm 27,71%); chính quyền 33 (39,76%); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 17 (20,48); Tòa án nhân dân 01 (1,20%); Viện Kiểm sát nhân dân 01 (1,20%); Quân đội, Công An 02 (2,41%); Cơ quan, đơn vị khác 06 (7,23%).

Hội đồng nhân dân cấp huyện:

- Số lượng: Trúng cử 736 đại biểu trên 737 đại biểu được ấn định.

- Cơ cấu: Nữ 230 (chiếm 31,25%); dân tộc thiểu số 148 (20,11%); trẻ tuổi 163 (22,15%); ngoài Đảng 49 (6,66%); tái cử 289 (39,27%); tôn giáo 22 (2,99%).

- Thành phần: Cơ quan Đảng 195 (26,49%); chính quyền 243 (33,02%); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 169 (22,96%); Tòa án nhân dân 02 (0,27%); Viện Kiểm sát nhân dân 03 (0,41%); Quân đội, Công An 44 (5,98%); Cơ quan, đơn vị khác 80 (10,87%).

Hội đồng nhân dân cấp xã:

- Số lượng: Trúng cử 10.885 đại biểu trên 10.991 đại biểu được ấn định.

- Cơ cấu: Nữ 3.262 (chiếm 29,97%); dân tộc thiểu số 2.042 (18,76%); trẻ tuổi 3.642 (33,46%); ngoài Đảng 1.570 (14,42%); tái cử 5.285 (48,55%); tôn giáo 418 (3,84%); tự ứng cử 5 (0,05%).

- Thành phần: Cơ quan Đảng 1.418 (chiếm 13,03%); chính quyền 2.713 (24,92%); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 3.308 (30,39%); Tòa án nhân dân 0; Viện Kiểm sát nhân dân 0; Quân đội, Công An 856 (7,86%); Cơ quan, đơn vị khác 2.590 (23,79%).

Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, không có đơn vị phải bầu cử lại. Toàn tỉnh có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phải bầu cử thêm do bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định, cụ thể là:

- Đơn vị bầu cử số 6, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai được bầu 03 đại biểu, kết quả không trúng đại biểu nào; bầu thêm 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 1, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu được bầu 02 đại biểu, kết quả trúng 01 đại biểu; bầu thêm 01 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 10, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu được bầu 02 đại biểu, kết quả trúng 01 đại biểu; bầu thêm 01 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn được bầu 05 đại biểu, kết quả trúng 03 đại biểu; bầu thêm 02 đại biểu.

Tin mới