mask

Khai giảng lớp Cao cấp Chính trị hệ không tập trung khóa học 2017-2019

(Baonghean.vn)- Chiều 5/8, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung khóa học 2017 - 2019.

Các đại tham dự buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Các đại tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, K68- B03, khoá học 2017-2019, có 90 học viên là các cán bộ trong diện quy hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố của tỉnh.

Tới dự Lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Võ Thị Minh Sinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hồng Hoa; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại diện các ban Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Trong thời gian gần 2 năm, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; những kiến thức mới về kinh tế, xã hội, chính trị trong nước và quốc tế…

Ngoài phần lý luận, học viên sẽ được giảng dạy kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp từ thực tiễn…

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS  Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh. Công tác đào tạo, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó, có công tác đào tạo các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

PGS.TS
PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng lớp học. Ảnh :Thanh Lê

Các đồng chí khẳng định việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị được xác định là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhất là gắn với việc triển khai Nghị quyêt Trung ương 4 (khóa XII) nhằm khắc phục những biểu hiện sự suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống của bộ phận không nhỏ của cán bộ, đảng viên. 

Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, có những cách làm mới, sáng tạo, đột phá góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn nhấn việc học học tập nghiên cư
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập nghiên cứu lý luận chính trị. Ảnh: Thanh Lê

Về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật tại lớp học Cao cấp lý luận chính trị; đồng thời quan tâm bố trí những giảng viên có trình độ, kinh nghiệm tham gia giảng dạy để học viên tiếp thu kiến thức tốt nhất.

Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban tổ chức lớp học cần phối hợp tốt trong công tác quản lý lớp học; tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất trong suốt quá trình đào tạo để giảng viên và học viên hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu của khóa học đã đề ra.

Quang cảnh lớp học. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh lớp học. Ảnh: Thanh Lê

Mỗi học viên cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự giác chủ động sắp xếp công việc, bố trí thời gian, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học, của nhà trường và xác định thái độ, động cơ học tập nghiêm túc để đạt kết quả tốt nhất.

Đồng thời, tích cực học tập, nâng cao kiến thức, nhất là luôn luôn phải gắn việc lý luận với thực tiễn để phục vụ tốt cho quá trình công tác tại địa phương, đơn vị./.

Thanh Lê

Tin mới