Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

(Baonghean.vn) - Sáng 7/5, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN đối tượng 3 lớp thứ nhất cho 73 học viên là trưởng, phó phòng và các chức danh tương đương các sở, ban, ngành của tỉnh năm 2018.
Dự lễ khai mạc có đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên
Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới;
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chiến lược QP-AN một số nước liên quan đến QP-AN Việt Nam; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.
Thực hành thi bắn súng ngắn K54 bài 1C. Ảnh tư liệu
Ngoài việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề trên, các học viên sẽ thảo luận các chuyên đề, nghiên cứu thực tế cơ sở, viết bài thu hoạch, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn và huấn luyện bắn súng K54 bài 1.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề; qua đó, nâng cao trình độ, nhận thức về công tác QP-AN, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.                                     

Trọng Kiên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới