mask

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

(Baonghean.vn) - Sáng 3/10, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN đối tượng 3 lớp thứ 6 cho 90 học viên là trưởng, phó phòng và các chức danh tương đương các sở, ban, ngành của tỉnh năm 2017.

Dự và phát biểu tại buổi khai mạc có đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP - AN tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP - AN tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Trọng Kiên

Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chiến lược QP-AN một số nước liên quan đến QP-AN Việt Nam; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ...

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Kiên
Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Kiên

Ngoài việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề trên, các học viên sẽ thảo luận các chuyên đề, nghiên cứu thực tế cơ sở, viết bài thu hoạch, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn và huấn luyện bắn súng K54 bài 1.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề; qua đó, nâng cao trình độ, nhận thức về công tác QP-AN, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                                    Trọng Kiên

Tin mới