Khẩn trương rà soát, kiện toàn, thành lập các Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại công văn số 437/UBND-VX ngày 28/6/2021 gửi Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND các huyện, thành, thị.
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Công văn nêu rõ: Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để sớm kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành, thị khẩn trương thành lập các tổ truy vết do Trưởng Công an làm tổ trưởng và bổ sung, kiện toàn các Tổ phản ứng nhanh do cán bộ ngành Y tế làm tổ trưởng.
Để tăng cường sự vào cuộc của người dân trong việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở, từ tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện một số nội dung cấp bách sau:
1. Yêu cầu UBND cấp xã rà soát, kiện toàn hoặc thành lập mới (đối với các đơn vị chưa thành lập) các Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng ở 100% các khối, xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trước ngày 30/6/2021).
Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng thực hiện nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định, biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của chính quyền và khuyến cáo của ngành Y tế; giám sát việc chấp hành các quy định, biện pháp phòng chống dịch; phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, y tế xã những trường hợp có biểu hiện mắc Covid-19 hoặc đi từ vùng có dịch Covid-19 về địa phương; tham gia truy vết các trường hợp F1, F2 khi có phát hiện ca nhiễm mới; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cấp xã.
Mỗi tổ có từ 3-5 người, tổ trưởng là đại diện cấp ủy, ban cán sự, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ y tế thôn - xóm, tổ trưởng tổ dân cư  thành viên là đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
Đối với các địa phương đã thành lập Tổ tự quản (hoặc Tổ phòng, chống Covid-19) thì tiến hành rà soát, kiện toàn đảm bảo đủ số lượng, thành phần, bổ sung nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
2. Ở cấp xã thành lập Tiểu ban Chỉ đạo hoạt động Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng, thành phần gồm: Trưởng Công an xã làm Trưởng Tiểu ban; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã làm Phó trưởng Tiểu ban; thành viên là lãnh đạo đại diện công an, quân sự, y tế và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Thành viên Tiểu ban sẽ được phân công phụ trách các Tổ tại địa bàn dân cư. Tiểu ban Chỉ đạo hoạt động Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng cấp xã chịu trách nhiệm tập huấn về cách thức, biện pháp triển khai thực hiện của các Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng; hàng ngày, tổng hợp báo cáo hoạt động của các Tổ cho Chủ tịch UBND cấp xã.
3. Ở cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện giao Trưởng Công an huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả hoạt động hàng ngày của các Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng trên địa bàn.
4. Về chế độ thông tin báo cáo:
- Đối với cấp xã: Trước 15h00 hàng ngày, Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo kết quả hoạt động của các Tổ và tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý về UBND cấp huyện.
- Đối với cấp huyện: Trước 16h00 hàng ngày, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo kết quả hoạt động của các Tổ và tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý về Sở Y tế để tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh.
5. Về điều kiện đảm bảo: Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng được tập huấn, phát tài liệu, văn phòng phẩm, dụng cụ phòng dịch và được hỗ trợ kinh phí (tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương) để có đủ điều kiện hoạt động thiết thực, hiệu quả; được xem xét ưu tiên trong xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng chống dịch; Những Tổ thực hiện tốt được cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./ .

Tin mới