mask

Khẳng định vai trò 'dẫn đường' trong công tác thông tin, tuyên truyền

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đặt ra yêu cầu đối với ngành Tuyên giáo cần phải khẳng định vai trò dẫn dắt nhận thức về chính trị tư tưởng để hành động đúng, trúng vì sự phát triển chung của tỉnh, từng ngành, từng địa phương.
Sáng 31/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 31/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo

Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, tích cực, chủ động trên tất cả các nhiệm vụ. Công tác quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các văn bản mới của Đảng ngày càng có chất lượng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, XII) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Đảng bộ, nhân dân Nghệ An thực sự có nhiều dấu ấn và tác động tích cực.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục khẳng định vai trò “dẫn đường” trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh và từng ngành, địa phương.

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cũng đã nhanh, nhạy bén trong nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để chủ động tuyên truyền gắn với đấu tranh những thông tin “xấu”, “độc” trên mạng xã hội, âm mưu “diễn biến hòa bình”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, tư tưởng.

Công tác quản lý, phát huy vai trò các cơ quan báo chí cũng như chỉ đạo xử lý các vấn đề báo chí nêu; công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực…

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo năm 2019, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, ngành Tuyên giáo Nghệ An tiếp tục đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 – năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của Đảng, đất nước và của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Cùng tham gia có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của ngành Tuyên giáo. Ảnh: Mai Hoa

Dẫn dắt nhận thức để có hành động đúng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự trăn trở, tâm huyết, đổi mới, sáng tạo, tích cực của ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở trong năm 2019.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành Tuyên giáo cần nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, làm tốt vai trò dẫn dắt nhận thức để có hành động đúng, tạo ra sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh và từng cấp, từng địa phương, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo tránh tạo ra sự ỷ lại của người nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đặt ra yêu cầu đối với ngành Tuyên giáo cần phải khẳng định vai trò dẫn dắt nhận thức về chính trị tư tưởng để hành động đúng, trúng vì sự phát triển chung của tỉnh, từng ngành, từng địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh định hướng chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng định hướng, gợi mở đối với một số nhiệm vụ cụ thể đối với ngành Tuyên giáo trong thời gian tới, đó là làm tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới đại hội XIII của Đảng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội; phát huy dân chủ, trí tuệ trong Đảng và xã hội tham gia góp ý vào văn kiện đại hội các cấp nhằm xác định đúng, trúng những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để thực hiện trong nhiệm kỳ tới  và sau đại hội là tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức sâu sắc về nghị quyết để hành động đúng.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục trăn trở chọn vấn đề, nội dung để tác động nhằm triển khai thực hiện tốt chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” một cách hiệu quả.
Gắn với đó là đổi mới việc tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn thực sự có ý nghĩa sâu sắc, tạo ra sức sống mới, lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các đơn vị tiêu biểu trong hoạt động tuyên giáo năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các đơn vị làm tốt công tác giáo dục lý luận, chính trị năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định sức mạnh thông tin và để công tác thông tin, tuyên truyền mang tính cách mạng, tích cực, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng cho rằng, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục làm tốt hơn công tác quản lý và định hướng báo chí để báo chí là công cụ, sức mạnh to lớn, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từng ngành và địa phương.

Song song với đó là có giải pháp quản lý, đấu tranh có hiệu quả các thông tin “xấu”, “độc” trên mạng xã hội, âm mưu “diễn biến hòa bình”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, tích cực vào cuộc tham gia giải quyết các vấn đề “nóng”, phức tạp; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, về biển đảo; công tác khoa giáo…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, ngành Tuyên giáo tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo có phẩm chất, trình độ, bản lĩnh, kỹ năng và sức lan tỏa để dẫn dắt tư tưởng, chính trị và hành động đúng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân thông qua sự truyền đạt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhanh nhạy và mau lẹ trong vấn đề phản bác các thông tin sai, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội, vì sự phát triển chung.

Tin mới