mask

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An có nhiều giải pháp mang tính đột phá, lãnh đạo các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

Khơi dậy sức sáng tạo của người lao động

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An có 133 tổ chức Đảng, trong đó có 132 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy trong các doanh nghiệp chỉ đạo chuyên môn đầu tư đổi mới dây chuyền, thiết bị công nghệ, cùng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, người lao động, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

"Các cấp ủy, ban quản lý doanh nghiệp thuộc khối hàng năm tổ chức 2 lần tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến tiêu biểu. Qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy và lan tỏa phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản suất, kinh doanh".

Đồng chí Lê Sơn Châu - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DN tỉnh

Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tham quan khu vực sản xuất Nhà máy gạch Trung Đô. Ảnh: Nguyên Sơn
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tham quan khu vực sản xuất Nhà máy gạch Trung Đô. Ảnh: Nguyên Sơn

Giai đoạn 2015-2020, toàn Đảng bộ khối có 2.805 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý được áp dụng trong thực tiễn, đạt các giải thưởng cao tại các hội thi của tập đoàn, tổng công ty, các ngành và toàn quốc. Các sáng kiến, đề xuất được áp dụng, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân công, nâng cao chất lượng, tăng năng suất lao động ở từng doanh nghiệp.

Theo chia sẻ của đồng chí Hồ Anh Tuấn - Phó Giám đốc VNPT, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và công nghệ cao, nên việc khuyến khích các giải pháp sáng kiến kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích cho khách hàng luôn được đơn vị đặt ra. Hàng năm, Đảng ủy đều lãnh đạo chuyên môn và tổ chức Công đoàn phát động cuộc thi “Sáng tạo VNPT” và xét công nhận những sáng kiến có giá trị trong thực tiễn.

Tính từ 2015 - 2019, VNPT Nghệ An có 566 sáng kiến sáng tạo được ứng dụng thành công vào thực tiễn. Trong số đó phải kể đến sáng kiến về dịch vụ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An; giải pháp phần mềm quản lý người có công được triển khai tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; sáng kiến giải pháp phần mềm quản lý công chứng - chứng thực triển khai tại Sở Tư pháp…

Còn ở Công ty Mía đường Nghệ An, theo đồng chí Trần Văn Tình - Phó Bí thư Đảng ủy công ty, mỗi năm có khoảng 3 - 10 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, góp phần tiết kiệm kinh phí cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất bao bì của Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An. Ảnh: Mai Hoa
Dây chuyền sản xuất bao bì của Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An. Ảnh: Minh Chi

Ngoài 2 điển hình nêu trên, phong trào lao động, sáng tạo cũng phát triển mạnh và hiệu quả tại một số cơ sở như Công ty Xăng dầu Nghệ An, Bưu điện Nghệ An, Công ty Mía đường Nghệ An; Công ty TNHH Thanh Thành Đạt; Công ty CP TTH GROUP; Công ty TNHH 1 TV Tân Khánh An; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - chi nhánh Nghệ An...

Chăm lo xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững. Nhận thức rõ điều đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy khối ban hành Nghị quyết 05- NQ/ĐUK ngày 20/4/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được các cấp ủy chỉ đạo thường xuyên, từ xây dựng các tiêu chuẩn ứng xử trong doanh nghiệp và với khách hàng.

Hàng năm Đảng ủy khối đưa tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa vào việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Ở các doanh nghiệp, hàng năm tổ chức các cuộc thi liên quan đến kỹ năng hoạt động nghiệp vụ, văn hóa ứng xử đối với khách hàng, đối tác.

Hội thi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán bộ, nhân viên các cửa hàng xăng dầu. Ảnh tư liệu: M.C
Hội thi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán bộ, nhân viên các cửa hàng xăng dầu. Ảnh tư liệu: M.C

Qua trao đổi, đồng chí Đinh Viết Hoàng - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An cho biết, văn hóa doanh nghiệp được đơn vị tập trung xây dựng vì mục tiêu chung là phát triển doanh nghiệp và cải thiện thu nhập cho người lao động. Gắn với đó phát động cán bộ, người lao động thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa mang tính đặc trưng của từng bộ phận trong doanh nghiệp. 

Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, được người tiêu dùng tin tưởng; coi đó là thế mạnh để doanh nghiệp ngày càng chú tâm, vừa giữ uy tín, thương hiệu doanh nghiệp, vừa nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Đồng chí Đinh Viết Hoàng - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An

Đồng chí Đào Quang Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, khẳng định: Chủ trương xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Đảng ủy khối đã được cấp ủy và Ban Giám đốc các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực thông qua xây dựng Sổ tay văn hóa doanh nghiệp, các tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp, các mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp và tổ chức cuộc thi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và người lao động (đã có 65/132 doanh nghiệp xây dựng Sổ tay văn hóa; có 1.800 bài viết tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp ở cấp cơ sở).

Nguyên tắc, phương châm thực thi văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp là tôn trọng pháp luật, đề cao chữ tín đối với đối tác, với cộng đồng thông qua sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng có chất lượng và xây dưng phong cách giao tiếp, ứng xử có văn hóa; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội trong vấn đề bảo vệ môi trường, tham gia xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đổi mới dây chuyền, thiết bị, nhiều cơ sở trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp đã phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh. Ảnh: Minh Chi
Bên cạnh đổi mới dây chuyền, thiết bị, nhiều cơ sở trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã phát động phong trào thi đua lao động, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Minh Chi

Cũng theo Phó Bí thư Đảng ủy khối Đào Quang Nghị, một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững. 2 giải pháp mang tính trụ cột để hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên được Đảng ủy khối xác định là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh.

Tin mới