mask

Khảo sát về thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đánh giá sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt của tỉnh Nghệ An trong thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh.

Sáng 5/4, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về khảo sát thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh.

a

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban Đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

TINH GỌN BỘ MÁY

Thực hiện chủ trương của Trung ương, trên cơ sở đề nghị của các địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Thông báo số 1516-TB/TU, ngày 13/2/2019 về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, tỉnh Nghệ An thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức, gồm: Văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ tại thị xã Hoàng Mai. Thí điểm kiêm chức danh gồm: Trưởng ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ tại 2 địa phương: Thành phố Vinh và huyện Con Cuông.

a
Đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện tại 4 địa phương: Thành phố Vinh, các huyện: Diễn Châu, Con Cuông, Kỳ Sơn; Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện tại 17/21 huyện, thành, thị; Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị tại 21/21 huyện, thành, thị ủy.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Qua quá trình triển khai thí điểm, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, thực hiện thí điểm một số mô hình kiêm nhiệm chức danh và thí điểm hợp nhất tổ chức cho thấy: Tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp tinh gọn hơn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị được bổ sung, hoàn thiện.

Một số mô hình thí điểm được các đơn vị mạnh dạn triển khai bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn, tránh được chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ; bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, cơ quan nhà nước từng bước được nâng cao chất lượng hiệu quả, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất, đảm bảo cho bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên, việc thực hiện thí điểm còn gặp nhiều khó khăn trong lãnh đạo, điều hành, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, trong đó có một số nội dung chưa được quy định rõ ràng: Thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ được phân công, thủ trưởng cơ quan sau hợp nhất; xây dựng và thực hiện cơ chế hoạt động, các quy trình giải quyết công việc của cơ quan sau hợp nhất.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan sau hợp nhất; công tác quản lý, sử dụng tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách của cơ quan sau hợp nhất.

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

SỚM CÓ QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

Trên cơ sở đánh giá ưu điểm, hạn chế, tồn tại, vướng mắc qua quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Nghệ An đã đề xuất kiến nghị với đoàn khảo sát tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ và chưa nhân rộng; tiếp tục thực hiện thí điểm, chưa nhân rộng mô hình Trưởng ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện để có thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Đề nghị Trung ương sớm sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo thống nhất việc thực hiện mô hình văn phòng phục vụ cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị nhân rộng thực hiện thống nhất mô hình Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Nghệ An tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện thí điểm, chưa nhân rộng mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện để có thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; về chức năng nhiệm vụ thay thế các quy định cũ không còn phù hợp sau khi sáp nhập, chuyển đổi tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị quyết 18,19-NQ/TW.

Sớm tổ chức sơ kết việc thực hiện các mô hình thí điểm về sắp xếp tổ chức, bộ máy để có kết luận triển khai thống nhất việc nhân rộng các mô hình hiệu quả hoặc điều chỉnh, kết thúc nếu kém hiệu quả.

Đối với Ban Tổ chức Trung ương cần ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về triển khai thực hiện các mô hình thí điểm.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những nỗ lực của Nghệ An trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đánh giá sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt của tỉnh Nghệ An trong thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh.

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Trần Hoàng Hội đánh giá cao những nội dung kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc là phù hợp, xác đáng; tiếp thu những kiến nghị của tỉnh, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp và báo cáo cụ thể với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đó, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong thời gian tới./.

Tin mới