mask

Khen thưởng 10 cơ sở đảng về công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 12/9, Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), huyện Nghi Lộc đã đạt một số kết quả quan trọng. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, nghiêm túc đúng nguyên tắc của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Đồng chí Đinh Thị Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc trao Giấy khen cho 10 cơ sở đảng đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Đinh Thị Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc trao Giấy khen cho 10 cơ sở đảng đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhật Tuấn

Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện đến cơ sở cơ bản được chuẩn hóa, đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Quy trình, thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cũng như miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng hướng dẫn của cấp trên và quy chế, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thường xuyên, định kỳ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên vi phạm.

Cùng với tổng kết 20 năm Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Ban Thương vụ Huyện ủy Nghi Lộc cũng đã quán triệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc khen thưởng 10 tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Nhật Tuấn

Tin mới