mask

Kho bạc Nhà nước Anh Sơn phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu đưa Kho bạc đến gần người dân và doanh nghiệp, trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước Anh Sơn (KBNN) đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động nghiệp vụ... tạo thuận lợi tốt nhất cho các đơn vị giao dịch.
TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thực hiện chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính, KBNN, KBNN Nghệ An, từ ngày 12/03/2019, KBNN Anh Sơn triển khai thành công Dịch vụ công trực tuyến cho 128 đơn vị sử dụng NSNN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với công tác kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN. 
Năm 2019, tại thời điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến, KBNN Anh Sơn là đơn vị chưa bắt buộc thực hiện dịch vụ này. Tuy nhiên, nhận thấy được những lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại, như tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch trong điều kiện giao thông khó khăn, giúp đơn vị sử dụng ngân sách biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ, góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán, ngay những ngày đầu năm 2019, KBNN Anh Sơn đã báo cáo trực tiếp với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch triển khai “Ứng dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến”.

Đến nay, đã có 100% đơn vị sử dụng Ngân sách trên địa bàn huyện Anh Sơn được tham gia dịch vụ công trực tuyến, mức độ 4 với Kho bạc Nhà nước.
Đến nay, đã có 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện Anh Sơn được tham gia dịch vụ công trực tuyến, mức độ 4 với Kho bạc Nhà nước. Ảnh: PV

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đã đồng thuận cao và đồng ý để KBNN Anh Sơn tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn, hướng dẫn “Ứng dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến” cho các đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN Anh Sơn ban hành chương trình kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến, với mục tiêu: Trong quý I/2019, 100% đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn được KBNN phê duyệt thành công trên Cổng thông tin điện tử KBNN và tham gia Dịch vụ công trực tuyến với KBNN.

Qua tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của thủ trưởng, kế toán trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách, khi biết kế hoạch và lộ trình của KBNN Anh Sơn sẽ triển khai Dịch vụ công trực tuyến trong quý I/2019, các đơn vị giao dịch đã trực tiếp gặp lãnh đạo KBNN Anh Sơn đề xuất giữ nguyên giao dịch theo phương thức truyền thống, không nên thay đổi vì Anh Sơn là huyện miền núi. Để thay đổi tư duy, cách thức làm việc của các đơn vị giao dịch khi đang quen theo nếp làm việc kinh nghiệm, bằng chứng từ giấy, văn bản giấy, ký tươi bằng bút mực và thách thức từ hạ tầng mạng của địa phương cho tới nguồn nhân lực… là điều không dễ. 

Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, để hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra, KBNN Anh Sơn chủ động tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp để thực hiện “Ứng dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến”.

Kho bạc Nhà nước Anh Sơn phối hợp Vietteltập huấnDịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Ảnh: PV
Kho bạc Nhà nước Anh Sơn phối hợp Viettel tập huấn Dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Ảnh: PV

Cụ thể là tổ chức nghiên cứu, học tập các văn bản có liên quan về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN cho toàn thể công chức nghiệp vụ, trong đó, thực hiện ứng dụng thí điểm phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong nội bộ KBNN. KBNN Anh Sơn tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn (trừ khối An ninh - Quốc phòng do tính chất đặc thù) thông qua các hình thức như: công văn, các buổi làm việc với các đơn vị sử dụng ngân sách, các cuộc hội nghị, giao ban, trên các phương tiện thông tin truyền thông của huyện…

Nhờ đó, đã nhận được sự ủng hộ, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn. 

Về cấp và hướng dẫn sử dụng chữ ký số, KBNN tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện mời Ban Cơ yếu Chính phủ về tại địa bàn huyện tổ chức hội nghị tập trung triển khai cấp và hướng dẫn sử dụng Chữ ký số cho thủ trưởng, kế toán trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện. 

KBNN Anh Sơn chịu trách nhiệm về biên soạn tài liệu tập huấn; Phối hợp với Viettel Nghệ An cung cấp toàn bộ trang thiết bị công nghệ có kết nối internet trên nền tảng 4G sẵn có, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ... 
Ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc KBNN Anh Sơn phát biểu tại chương trình tập huấn khi triển khai dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: P.V
Ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc KBNN Anh Sơn phát biểu tại chương trình tập huấn khi triển khai dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: P.V
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA HOẠT ĐỘNG KBNN

Từ ngày 05/03/2019 đến ngày 08/03/2019, KBNN Anh Sơn chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn Ứng dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho 128 đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Đến ngày 12/03/2019, có 128 đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn được KBNN phê duyệt thành công trên Cổng thông tin điện tử KBNN và tham gia dịch vụ công trực tuyến với KBNN Anh Sơn. KBNN Anh Sơn là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong quý I/2019.
Từ hoạt động thực tế, tiếp tục trong tháng 02/2020, KBNN Anh Sơn đã hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho 32 đơn vị giao dịch là: Các hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các quỹ vận động ủng hộ của Ủy ban MTTQ các xã. Tính đến thời điểm này, KBNN Anh Sơn có 161/161 đơn vị đã tham gia dịch vụ công đạt 100%. Số lượng hồ sơ, chứng từ giao dịch qua DVCTT /tổng hồ sơ, chứng từ luôn đạt trên 97%.

Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng

Tổng số tài khoản đang hoạt động trên địa bàn Anh Sơn là 1.425 tài khoản, doanh số hoạt động 15.491 tỷ đồng, bằng 109% so với cùng kỳ 2019. Tổng thu 4 cấp ngân sách 1.043 tỷ đồng. Về giải ngân vốn đầu tư công đến 31/12/2020 đạt 227 tỷ đồng/243 tỷ đồng.

Có thể khẳng định rằng, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách tại KBNN Anh Sơn đã được triển khai đồng bộ theo đúng mục tiêu của Chiến lượng phát triển KBNN đến năm 2020 - KBNN trở thành KBNN điện tử và Chiến lược phát triển KBNN 2021 - 2030 - trở thành KBNN “3 không” (không tiền mặt - không chứng từ - không khách hàng).

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, KBNN Anh Sơn với truyền thống đoàn kết, nhất trí cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi công chức, sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hoạt động KBNN theo đúng chỉ đạo của KBNN cấp trên.

Tin mới