Kho bạc Nhà nước Nghệ An hướng đến kho bạc điện tử vào năm 2020

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được đồng chí Hoàng Thị Xuân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh nêu ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh diễn ra vào chiều 18/1.
Tới dự hội nghị có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo KBNN Việt Nam và các sở, ngành liên quan.
Trong năm 2018, KBNN Nghệ An đã mở rộng tài khoản chuyên thu và ủy nhiệm thu tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước, KBNN tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện quyết liệt và đạt hiệu quả cao.
Số chi NSNN năm 2018 đã được kiểm soát chi qua KBNN Nghệ An đến hết tháng 12/2018 là 31.339 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách TƯ là 10.084 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 21.255 tỷ đồng, chi thường xuyên 21.840 tỷ đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản 9.499 tỷ đồng...Kho bạc Nhà nước Nghệ An cũng chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi tạm ứng số tiền 1.820 tỷ đồng. Đơn vị đã đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước. 
Giao dịch tại kho bạc nhà nước tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc
Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc

Bên cạnh đó, năm 2018, KBNN đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai hiệu quả mô hình "một cửa, một giao dịch viên"; tập trung cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; đẩy mạnh triển khai các đề án để thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; giảm thời gian thanh toán; không để tồn đọng hồ sơ...

Năm 2019, KBNN sẽ nỗ lực tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Đồng thời, hệ thống KBNN sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN; tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quỹ NSNN của các cấp lãnh đạo. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tập trung thu hồi vốn tạm ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm qua, gợi mở những hướng phát triển của tỉnh trong năm 2019. Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc giám sát, kiểm soát chi ngân sách; tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành quỹ ngân sách, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết các cấp đã đề ra.

Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc cho đồng chí Hoàng Thị Xuân, Giám đốc KBNN Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc
Thừa ủy quyền, đồng chí Thái Thanh Quý - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho đồng chí Hoàng Thị Xuân, Giám đốc KBNN Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Xuân khẳng định sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo này vào chương trình và kế hoạch công tác của KBNN, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tiến tới kho bạc điện tử vào năm 2020.

Đồng chí Thái Thanh Quý tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể KBNN tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc
Đồng chí Thái Thanh Quý tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể KBNN tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Giám đốc KBNN Hoàng Thị Xuân, nhiều tập thể và cá nhân thuộc hệ thống KBNN Nghệ An được Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác kho bạc năm 2018. Tập thể KBNN tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo KBNN Việt  Nam tặng Bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kho bạc. Ảnh: Thanh Phúc
Lãnh đạo KBNN Việt Nam tặng Bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kho bạc. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới