Kho bạc Nhà nước Nghệ An: Hướng tới kho bạc số vào năm 2030

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hướng tới kho bạc số vào năm 2030 là mục tiêu phấn đấu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An và để thực hiện được điều đó, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã ban hành Nghị quyết chuyên đề (số 273- NQ/ĐU ngày 5/9/2019) về thực hiện lập báo cáo tài chính Nhà nước và dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, mở rộng giao dịch điện tử...
Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Ảnh: PV

Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Ảnh: PV

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Nghệ An là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và luôn được các cấp, ngành, khách hàng ghi nhận, đánh giá cao. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thời gian qua Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ. Tiếp tục đổi mới quản lý, tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Với sự nỗ lực của tập thể, cán bộ công chức, nhân viên ngành Kho bạc Nhà nước Nghệ An, đến nay công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa đã đạt kết quả khả quan. Trong đó, nổi bật về công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước với các ngân hàng thương mại là một bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, mang tính đột phá của công tác thu ngân sách nhà nước trên nền tảng công nghệ thông tin. Mở rộng chương trình phối hợp thu nhằm tiến tới mục tiêu kho bạc "không tiền mặt”.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đến nay, việc hợp tác giữa Kho bạc Nhà nước Nghệ An với các ngân hàng thương mại (Agribank, Vietinbank, VCB, BIDV, MB, Liên Việt Bank) đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho người nộp thuế như: Mở rộng không gian làm thủ tục nộp thuế, thời gian nộp thuế và người nộp thuế được cung cấp thêm các dịch vụ nộp đa dạng, văn minh, hiện đại với quy trình thu nộp đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng cảnh báo rủi ro. Từ tháng 8/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước nhằm cung cấp thêm kênh thông tin trực tuyến qua thiết bị di động cho đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, đặc biệt là đối với các đơn vị chưa tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến về: tình hình biến động số dư tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách tại Kho bạc Nhà nước, trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch.

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến.

Ông Phan Ánh Sáng - Chánh Văn phòng, Kho bạc Nhà nước Nghệ An cho hay: Lợi ích từ việc tham gia dịch vụ công trực tuyến đó là đơn vị có thể gửi hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước 24/24h, mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có kết nối internet. Khách hàng giảm được thời gian, chi phí trong giao dịch của các đơn vị sử dụng ngân sách, minh bạch thời gian giao nhận và trả kết quả hồ sơ, đơn vị có thể nắm bắt được thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán. Đồng thời, thông qua dịch vụ công trực tuyến cán bộ Kho bạc Nhà nước giảm được thời gian phải nhập chứng từ trên hệ thống Tabmis, giảm thiểu sai sót trong quá trình đối chiếu, hạn chế rủi ro trong kiểm soát mẫu dấu, mẫu chữ ký... từ đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho đơn vị. Ngoài ra, thông qua dịch vụ công trực tuyến, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp có thể kiểm tra được tình trạng xử lý hồ sơ, chứng từ của các giao dịch viên, từ đó làm tăng tính trách nhiệm của cán bộ nghiệp vụ khi tiếp nhận, kiểm tra và trả kết quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ...

Cán bộ Kho bạc hướng dẫn đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Cán bộ Kho bạc hướng dẫn đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Với những đổi mới mạnh mẽ của Kho bạc Nhà nước trong cách phục vụ khách hàng, từ tháng 4/2019 tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An có 3.421 đơn vị giao dịch nhưng chỉ có 936 đơn vị tham gia dịch công trực tuyến, nhưng đến tháng 11/2020 có 100% đơn vị tham gia và đến nay có đến 3.509 đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, Kho bạc Nhà nước đã cung cấp 11/11 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến các đơn vị sử dụng ngân sách, hoàn thành tích hợp 11/11 (đạt tỷ lệ 100%) thủ tục hành chính Kho bạc Nhà nước lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Với những nỗ lực, cố gắng đó, qua đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước trong năm 2021, Kho bạc Nhà nước Nghệ An được đánh giá mức độ hài lòng 76,43%, xếp thứ 5/64 toàn quốc. Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước cũng như thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa theo chiến lược phát triển của ngành đến năm 2030, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính toàn diện các mặt hoạt động nghiệp vụ, hiện đại hóa hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Ông Dương Hồng Quảng - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An

Tin mới