mask

Khó khăn trong thi hành án các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được đề cập tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và quán triệt chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh chiều 15/12. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Dự hội nghị, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Lê Thành Long – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thanh Thủy – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thi hành án dân sự, Bộ tư pháp.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

Theo đánh giá tại hội nghị, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, số việc và tiền thụ lý tăng (7% về việc và 45% về tiền) và cao nhất từ trước đến nay, song các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã thi hành xong số việc, số tiền cao hơn so với năm 2016; vượt cả 4 chỉ tiêu được giao (về việc vượt 18%, về tiền vượt 20%, về giảm việc vượt 3% và giảm tiền vượt 2%).

Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng, việc thu nộp ngân sách Nhà nước, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều tiến bộ. Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc.

Giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu
Giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả. Quan hệ phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thi hành án được tăng cường, thường xuyên và hiệu quả hơn. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức cac cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo; nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng có số tiền phải thi hành rất lớn (chiếm 60%), mặc dù kết quả đạt cao hơn so với năm trước nhưng số chuyển kỳ sau còn khá nhiều; một vài vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài được dư luận xã hội quan tâm chưa được xử lý dứt điểm; trình tự, thủ tục hồ sơ thi hành án còn có trường hợp chưa chặt chẽ, để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm trong xác minh, thông báo, cưỡng chế thi hành án, chậm thi hành án,…dẫn đến đơn thư khiếu nại;…

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, thành phố Vinh đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi hành án xử lý các vụ việc, nhất là các vụ việc liên quan đến nợ tín dụng, ngân hàng. 

Đồng chí Lê Thành Long – Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ tư pháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Đồng chí Lê Thành Long – Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ tư pháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Sau khi nghe các báo cáo và tham luận được trình bày tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Long – Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ tư pháp ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ tư pháp cũng nhấn mạnh các nội dung nhằm triển khai có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, trong đó yêu cầu đặc biệt chú trọng mở rộng và đẩy mạnh chiều sâu quan hệ phối hợp trong tổ chức thi hành án dân sự, tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các quy chế phối hợp; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là đối với những vụ việc trọng điểm, phức tạp,…

Đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, giám sát, kiểm sát kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trong thi hành án dân sự, đảm bảo quy trình thủ tục; có tinh thần trách nhiệm cao trong giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm ngay từ đầu, hạn chế vượt cấp, phức tạp, kéo dài.

Trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2017. Ảnh: Phương Thảo
Trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2017. Ảnh: Phương Thảo

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2017, góp phần vào sự phát triển KT-XH tỉnh nhà./. 

Phương Thảo

Tin mới