mask

Khởi động Dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại Thanh Hóa - Nghệ An

(Baonghean) - Ngày 12/11 Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án phát triển ngành lâm nghiệp(WB3) đã tổ chức hội nghị khởi động dự án giai đoạn 2012-2015. Dự án phát triển ngành lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2004.
 
Ngày 8/9/2011 Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, mở rộng dự án ra hai tỉnh Thanh hóa và Nghệ An. Thời gian thực hiện đến 31/3/ 2015. Mục tiêu của dự án nhằm quản lý bền vững các khu rừng trồng và bảo tồn đa dạng sinh học của rừng đặc dụng. Dự án có 4 hợp phần: Phát triển thể chế; Trồng rừng sản xuất; Bảo tồn rừng đặc dụng và Quản lý dự án.
 
Theo dự án, từ năm 2012-2014 với nguồn vốn của dự án Nghệ An sẽ trồng mới 6000 ha rừng tại 6 huyện: Thanh Chương, Diễn Châu, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Đô Lương, Yên Thành. Tổng số vốn 2,92 triệu USD (trong đó 0,3 triệu USD vốn đối ứng của địa phương).
 
Sau khi nghe giới thiệu thông tin về dự án, kế hoạch triển khai tại hai tỉnh và đánh giá tác động môi trường, thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ bố trí nguồn vốn đối ứng đáp ứng yêu cầu của dự án; chỉ đạo các địa phương các ngành thực hiện tốt dự án, đáp ứng yêu cầu của dự án đề ra. Hiện tại ban quản lý dự án các cấp đã được thành lập . Đại biểu tham dự hội thảo cũng đã phân tích những thuận lợi, khó khăn của dự án để xin ý kiến chỉ đạo của ban quản lý dự án của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Anh Tuấn

Tin mới