mask

Khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở bản Bộng xã Thành Sơn, Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.
Khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở bản Bộng xã Thành Sơn, Anh Sơn. Ảnh Thái Hiền
 

Tin mới