mask

Không bỏ quên xã hội, không hy sinh môi trường để phát triển kinh tế

(Baonghean.vn) - Chiều 6/6, vấn đề xã hội chưa ngang tầm với chấn hưng văn hóa, đạo đức xã hội xuống cấp gây bức xúc trong dư luận… được ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu chất vấn trong phiên họp Quốc hội chiều 6/6. Ảnh: Diệp Anh
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu chất vấn trong phiên họp Quốc hội chiều 6/6. Ảnh: Diệp Anh

Tại phiên chất vấn, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu nêu vấn đề: Kỳ họp này, cử tri cả nước đánh giá cao thành tựu kinh tế của đất nước ta trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, nhưng vấn đề xã hội chưa ngang tầm với chấn hưng văn hóa, đạo đức xã hội xuống cấp gây bức xúc trong dư luận.

Đại biểu đặt câu hỏi về quan điểm của Phó Thủ tướng về vấn đề này và sắp tới, Chính phủ có giải pháp mạnh mẽ nào để khắc phục.

Trả lời chất vấn đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, vấn đề xã hội luôn được các ĐBQH và cử tri quan tâm, kỳ họp nào cũng thảo luận, nhưng kỳ này đặc biệt nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng kinh tế phát triển nhưng đạo đức xuống cấp.

“Chính phủ cũng như Thủ tướng chia sẻ và đồng tình với băn khoăn, lo lắng đó của đại biểu và đồng bào cử tri về vấn đề này”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn xác định chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, nhưng phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng là trọng yếu và thường xuyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trả lời chất vấn. Ảnh: Diệp Anh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trả lời chất vấn. Ảnh: Diệp Anh

Cách đây 20 năm, Trung ương đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XI, Bộ Chính trị đã trình Trung ương đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết này và ban hành Nghị quyết mới về xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghị quyết này cũng đánh giá, so với kinh tế, chính trị, an ninh đối ngoại, thì phát triển văn hóa chưa ngang bằng. Quan điểm của Đảng là đặt văn hóa ngang tầm phát triển kinh tế. Chính phủ và Thủ tướng, trong phát triển kinh tế, cũng bảo đảm phát triển bền vững, dựa trên ba trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường. “Không bỏ quên xã hội, không hy sinh môi trường để phát triển kinh tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

“Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, chúng tôi sẽ cùng với Ban cán sự đảng Chính phủ, và các thành viên Chính phủ rà soát, sắp xếp lại toàn bộ chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI để xem chúng ta đã chăm lo văn hóa như thế nào”, Phó Thủ tướng cho biết.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, hiện nay vấn đề xã hội diễn biến phức tạp, nhưng mặt tích cực vẫn là chủ đạo, chỉ có một số vụ việc đạo đức xã hội xuống cấp.

“Chúng ta cũng không quá bi quan, thành tựu kinh tế - văn hóa năm 2017 được đánh giá là hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin mới