mask

Không để tàu cá không ra khơi được vì vướng mắc bảo hiểm

Mặc dù đã được gia hạn 1 năm nhưng để những chính sách hỗ trợ ngư dân tiếp tục được triển khai phải đợi Chính phủ ban hành khung pháp lý mới.

Tàu 67 chuẩn bị hạ thủy ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Bích Hường
Tàu 67 chuẩn bị hạ thủy ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Bích Hường

Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên. Cụ thể, hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) với mức: 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV và 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên... Tuy nhiên, Nghị định 67/2014/NĐ-CP cũng nêu rõ chính sách trên chỉ được thực hiện đến hết năm 2016. 

Tại Nghị quyết 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016, Chính phủ đã thống nhất kéo dài thời gian thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2017.

Mặc dù đã được gia hạn 1 năm nhưng để những chính sách hỗ trợ ngư dân tiếp tục được triển khai phải đợi Chính phủ ban hành khung pháp lý mới. Ngoài ra, theo báo cáo tổng kết của địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 67, vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như có ngư dân đang đóng dở tàu thì ngân hàng thắt chặt cho vay, một số dự án đến nay đã thi công gần xong nhưng ngân hàng vẫn chưa giải ngân do các dự án trong quá trình thi công có sự thay đổi... Ngư dân mong muốn mở rộng thêm các doanh nghiệp bảo hiểm để họ có thêm sự lựa chọn, cần mở rộng vùng biển tàu thuyền ngư dân được trả quyền lợi bảo hiểm (nếu xảy ra tai nạn), để khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về vướng mắc trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài chính nghiên cứu ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nếu đúng, hướng dẫn ngay việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định, không để tàu cá được đóng mới, nâng cấp theo Nghị định không ra khơi được vì vướng mắc về bảo hiểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện ký kết mới  các hợp đồng tín dụng và giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo Chinhphu.vn

Tin mới