mask

Không được cấp thẻ BHYT nếu không sinh sống tại địa phương

Bà Hoàng Thị K. thuộc diện được cấp thẻ BHYT. Thế nhưng, khi bà lấy chồng và đi khỏi địa phương, đến một nơi khác sinh sống nhưng chưa nhập khẩu về nhà chồng. Chính quyền nơi bà đăng ký hộ khẩu đã ngừng cấp thẻ BHYT cho bà.
bhyt
Hình minh họa.

Bà K. là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại thôn Nà Lếch, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (là vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn). Bà Kiều lấy chồng và sinh sống tại tổ 7, Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, nhưng không nhập khẩu về nhà chồng, bà ở nhà nuôi con.

Năm 2018, UBND xã nơi bà đăng ký hộ khẩu thường trú ngừng cấp thẻ BHYT cho bà với lý do bà không sinh sống tại địa phương. Bà K. hỏi, như vậy đúng hay sai? Bà có được cấp BHYT không?

Về vấn đề này, theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Điều 4 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT: “UBND xã có trách nhiệm lập danh sách người tham gia BHYT thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gửi cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, xác định đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT”.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn đối tượng tham gia BHYT được Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT là “Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Vì vậy, bà Kiều không còn sinh sống tại thôn Nà Lếch, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nên UBND xã Lương Bằng không lập danh sách cấp thẻ BHYT cho bà là đúng theo quy định.

Tin mới