Không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng vận động bầu cử

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 21-5-2016), Mặt trận các cấp sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH khóa XIV.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha cho biết, việc vận động bầu cử phải được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 21-5-2016). Cùng với đó, người ứng cử ĐBQH trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử ĐBQH của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Pha cũng nêu rõ những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử. Đó là người ứng cử ĐBQH không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Người ứng cử ĐBQH không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri. “Những ứng cử viên cần nắm bắt đầy đủ những quy định của pháp luật về vận động bầu cử, xây dựng chương trình hành động, vận động bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng” - ông Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh.

Theo SGGP

TIN LIÊN QUAN

Tin mới