mask

Không gì làm lung lay được vai trò lãnh đạo của Đảng

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: “Đảng ta là đạo đức là văn minh”.
Không gì làm lung lay được vai trò lãnh đạo của Đảng ảnh 1
Từ ngày 3 đến 7/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tranh tư liệu minh họa

Đảng đã chiến đấu vì đôc lập dân tộc và đưa nước nhà vượt qua bao gian truân thử thách. Giành chính quyền, chiến đấu để giữ chính quyền bảo vệ độc lập dân tộc và thực hiện sự nghiệp đổi mới theo con đường XHCN mà Bác và Đảng đã vạch ra từ trong “Chính cương vắn tắt” và “Luận cương chính trị” năm 1930.

Phôi thai trong đêm dài nô lệ, Đảng đã trưởng thành qua đấu tranh cách mạng, xứng đáng là Đảng lãnh đạo và cầm quyền duy nhất của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử dựng nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân có quyền làm chủ mình và làm chủ đất nước. Đảng khẳng định toàn bộ hoạt động của Đảng là nhằm: “Hiện thực nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền lợi thuộc về Nhân dân”. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và vai trò làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận trong xã hội” nhằm thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Các luận điệu, chiêu thù địch

Thế mà hiện nay ở trên một số kênh thông tin hoặc ngấm ngầm lực lượng thù địch vẫn cứ rêu rao “ở Việt Nam chế độ một Đảng cầm quyền, nhất nguyên chính trị, vừa đá bóng vừa thổi còi thì làm gì có dân chủ đích thực”. Rồi đề ra mục tiêu phải thực thi chế độ đa Đảng, không thể để cho Đảng cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo và cầm quyền làm triệt tiêu nền dân chủ!

Không gì làm lung lay được vai trò lãnh đạo của Đảng ảnh 2
Những luận điệu sai trái, thù địch trên các trang web nước ngoài. Ảnh chụp màn hình

Đây là vấn đề không mới, nhưng rất lớn, cần phải được làm rõ, cần được chứng minh cả lý luận và thực tiễn để thẳng thừng bác bỏ luận điệu đó, không thể để âm mưu “diễn biến hòa bình” sẽ dần “chuyển hóa” thành họa lớn mà ta đã thấy qua sự sụp đổ của Liên Xô các nước XHCN Đông Âu làm tan rã hệ thống XHCN, dẫn đến tổn thất nặng nề trên con đường phát triển của lịch sử nhân loại.

Nêu chiêu bài thể chế chính trị mà một đảng duy nhất cầm quyền là mảnh đất làm nảy sinh và nuôi dưỡng hành vi chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, cản trở quy trình phát triển xã hội; chúng đồng nhất vấn đề đa nguyên, đa đảng với dân chủ và phát triển… nhằm công khai hóa đi đến hợp pháp hóa các tổ chức chính trị đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội của Đảng, mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ con đường đi lên XHCN ở Việt Nam.

Diễn biến này nằm trong mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, trong đó có sự đồng lõa của các phần tử cơ hội, thoái hóa chính trị, bất mãn phản bội lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH.

Chúng đánh đổi vận mệnh Tổ quốc để mưu cầu lợi ích cá nhân và “nhóm lợi ích” của chúng. Hãy xem sau khi Liên Xô sụp đổ, phương Tây tuyên bố “đây là sự sụp đổ định mệnh của CNXH”, còn những kẻ cơ hội “theo đóm ăn tàn” chiếm tới 75% quan chức cấp cao, 57% làm lãnh tụ các chính đảng đối lập mới ra đời. Vào năm 1991, trong số hàng vạn triệu phú mới ở Matscơva thì đại bộ phận nguyên là cán bộ, đảng viên của Đảng cộng sản và Nhà nước Liên Xô… Đây là “sự thật trần trụi” bóc trần âm mưu và mục đích chống phá của thế lực thù địch dưới ngọn cờ “dân chủ”, “tự do”, “đa nguyên, đa đảng”; cổ xúy sự “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ Đảng.

Sự "sàng lọc" của lịch sử

Đại hội XIII của Đảng. Ảnh tư liệu
Đại hội XIII của Đảng. Ảnh tư liệu

Thành công hiển nhiên trước lịch sử của cách mạng Việt Nam do Đảng cộng sản lãnh đạo hơn 90 năm qua không phải là ý chí chủ quan của những cá nhân hay lực lượng chính trị nào, mà là kết quả tất yếu của sự lựa chọn lịch sử. Bởi lịch sử đã “sàng lọc” không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng cộng sản có đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, uy tín để lãnh đạo nhân dân thực hiện được mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng đất nước hùng cường, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc thực sự.

Thực tiễn lịch sử cũng minh chứng ở Việt Nam, Đảng cộng sản đã phát huy cao độ nền dân chủ XHCN, một nền dân chủ đem lại và bảo vệ quyền và lợi ích tối cao của nhân dân, của cả dân tộc. Trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Hiến pháp năm 1946 quy định rõ: “Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Chính nền dân chủ đó đã huy động được sức mạnh toàn dân tộc đoàn kết giữ vững nền độc lập và đánh thắng “hai đế quốc to” đưa nước nhà đi lên theo con đường XHCN.

Thực hiện sự nghiệp đổi mới, ngay từ Đại hội VI Đảng đã coi: “Làm chủ tập thể XHCN là bản chất của chế độ dân chủ XHCN” và xác định cơ chế: “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý” để quản lý toàn xã hội. Các Đại hội Đảng bổ sung và được khẳng định ở trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ đi lên CNXH (tháng 1/2011): “Tiếp tục hiện thực nền dân chủ XHCN đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”.

Phát huy dân chủ với sức mạnh toàn xã hội, Việt Nam có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực để có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia, các nước đều tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam được Tổng thống Hoa Kỳ và nhiều nước đón tiếp với nghi thức trọng thể nguyên thủ quốc gia, Việt Nam được bầu Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc với số phiếu gần tuyệt đối, chứng tỏ thế giới tôn trọng và ủng hộ thể chế chính trị chỉ duy nhất Đảng cộng sản lãnh đạo ở Việt Nam.

Nhiệm vụ then chốt của Đảng là thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn

Trong điều kiện kinh tế thị trường vấn đề lớn đặt ra với Đảng đó là tệ tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, thoái hóa, xa dân… nên Đảng nêu ra nhiệm vụ then chốt là phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, hết sức coi trọng việc đấu tranh với các loại cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vẫn biết trong thời đại ngày nay thuận lợi, thách thức và nguy cơ đan xen, trong đó có nguy cơ tập trung xuyên tạc vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nhưng thực tiễn 91 năm qua đã cho thấy không một thế lực nào có thể chống phá được vì Đảng được cả dân tộc thừa nhận, được Nhân dân tôn vinh là “Đảng ta”. Đảng có đường lối đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên mà được cả dân tộc thừa nhận là Đảng ta tất cả vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đảng huy động được sức mạnh của dân tộc và thời đại, thực hiện khát vọng đưa đất nước phát triển bền vững, hùng cường, thịnh vượng từng bước hướng tới mục tiêu thành nước XHCN phát triển có thu nhập cao, thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “sánh vai cùng cường quốc năm châu”.

Tin mới