mask

Không khí chuẩn bị bầu cử sớm ở huyện miền núi Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ngày 21/5, 4.854 cử tri tại 4 xã Châu Khê, Môn Sơn, Thạch Ngàn, Cam Lâm của huyện Con Cuông sẽ đi bầu cử sớm. Công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, các địa phương nơi tổ chức bầu cử sớm đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Tin mới