mask

Không nể nang, né tránh trong kiểm tra, giám sát

(Baonghean) - Trên quan điểm không nể nang, né tránh, kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm nên công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ở huyện Tương Dương được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả nhiều mặt.

Coi trọng kiểm tra, giám sát từ chi bộ

Đảng bộ xã Lượng Minh có 14 chi bộ trực thuộc (10 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ cơ quan) với gần 300 đảng viên. Là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Tương Dương, xã Lượng Minh có 10 bản với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 67,6%. Để khắc phục những khó khăn đó, Đảng ủy xã Lượng Minh đã tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho các chi bộ.

Cách làm của Đảng ủy xã là phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp chỉ đạo cơ sở làm nhiệm vụ giám sát thường xuyên và các đồng chí bí thư chi bộ hàng tháng đều phải báo cáo lên Đảng ủy kịp thời.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Lượng Minh (Tương Dương) kiểm tra, giám sát quản lý đảng viên. Ảnh: Thanh Lê
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Lượng Minh (Tương Dương) kiểm tra, giám sát quản lý đảng viên. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lượng Minh La Văn Kỷ cho biết: Khó khăn lớn của địa phương là tệ nạn ma túy, vì vậy Đảng ủy chú trọng phát huy vai trò của các chi bộ cơ sở. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên từ chi bộ đã phát hiện một số trường hợp đảng viên sử dụng ma túy, đảng viên tham gia đánh bạc. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật hình thức xóa tên 1 đảng viên do không tham gia lớp đảng viên mới đúng thời hạn và khai trừ 1 đảng viên do vi phạm tệ nạn xã hội (sử dụng ma túy); đồng thời kịp thời phát hiện, uốn nắn các dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

"Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn các dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên".

Đồng chí La Văn Kỷ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lượng Minh

Tại thị trấn Hòa Bình, Đảng ủy thị trấn nhận diện rõ hạn chế là công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo khuyết điểm, vi phạm. Việc phát hiện sai phạm mới nảy sinh chưa nhiều; phát hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống còn là khâu yếu của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn. Trong khi đó, một số chi bộ trực thuộc thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức mình theo quy định còn rất ít, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra còn lúng túng về phương pháp...

Đoàn liên ngành kiểm soát thủ tục hành kiểm tra tại thị trấn Hòa Bình, Tương Dương. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn liên ngành kiểm soát thủ tục hành kiểm tra tại thị trấn Hòa Bình, Tương Dương. Ảnh: Thanh Lê

Từ thực tế đó, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, hàng năm có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, như việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ, sinh hoạt chi bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ,… gắn với các cuộc giám sát chuyên đề đối với từng chi bộ.

Đồng thời để nâng cao chất lượng công tác này, hàng năm, Đảng ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát từ chi bộ. Bí thư Chi bộ khối Hòa Bắc (thị trấn Hòa Bình) - đồng chí Nguyễn Quang Minh cho biết: “Công tác kiểm tra, giám sát giúp chi bộ chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, phòng ngừa đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát chi bộ báo cáo lên Đảng ủy thị trấn trường hợp đảng viên bỏ bê việc sinh hoạt Đảng, có biểu hiện về tư tưởng, lập trường không vững vàng để có giải pháp chấn chỉnh”.

“Công tác kiểm tra, giám sát giúp chi bộ chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, phòng ngừa đảng viên vi phạm". 

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Bí thư Chi bộ khối Hòa Bắc (thị trấn Hòa Bình)

Cán bộ xã Tam Thái, Tương Dương trao đổi nghiệp vụ với đoàn kiểm tra của tỉnh. Ảnh tư liệu
Cán bộ xã Tam Thái, Tương Dương trao đổi nghiệp vụ với đoàn kiểm tra của tỉnh. Ảnh tư liệu

Không nể nang, né tránh

Huyện Tương Dương xác định công tác kiểm tra, giám sát, được xác định là những giải pháp nhằm ngăn chặn vi phạm, đồng thời rèn giũa, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Vì vậy, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã ban hành kế hoạch giám sát thường xuyên và theo đó, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Huyện ủy, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sát đúng với tình hình thực tế tại từng đơn vị đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Tương Dương tham gia một buổi họp trực tuyến. Ảnh tư liệu
Cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Tương Dương tham gia một buổi họp trực tuyến. Ảnh tư liệu

Đồng chí La Thị Nhung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ủy ban kiểm tra các cấp ở Tương Dương chú trọng, đó là kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là đối với các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, định canh, định cư, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đảng viên, công tác quản lý đảng viên. Cùng với đó, Huyện ủy chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương cũng khẳng định tinh thần kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm được quán triệt đến tất cả cấp ủy Đảng và cơ quan, đơn vị trong huyện. Thông qua xử lý thông tin từ phản ánh của báo chí, dư luận và công tác giám sát thường xuyên, sự phối hợp giữa các ban, ngành, Huyện ủy Tương Dương đã phát hiện dấu hiệu vi phạm để tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời. Kết quả năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 28 đảng viên và 19 tổ chức Đảng. 

“Sau kiểm tra kết luận rõ khuyết điểm, xử lý nghiêm túc, đảm bảo tính giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm, nhằm giữ nghiêm kỷ cương của Đảng, góp phần ổn định tình hình của Đảng bộ huyện”

Đồng chí La Thị Nhung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương

Cán bộ xã Xá Lượng (Tương Dương) quản lý dữ liệu đảng viên. Ảnh tư liệu
Cán bộ xã Xá Lượng (Tương Dương) quản lý dữ liệu đảng viên. Ảnh tư liệu

Năm 2018, toàn Đảng bộ Tương Dương không có tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 34 đảng viên (tăng 36% so với năm 2017). Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 11 đảng viên; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 17 đảng viên; chi bộ thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Hình thức kỷ luật: Khiển trách 15 đảng viên; Cảnh cáo 10 đảng viên; Khai trừ 9 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tương Dương ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 11 đảng viên vi phạm pháp luật, bị truy tố và tạm giam; xóa tên trong danh sách đảng viên 17 đồng chí.

Tin mới