mask

Không phân biệt loại hình đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị khi bố trí nhân sự cấp ủy

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được quy định tại Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 18/10/2019 về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quy định này nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, trong quá trình xem xét, thẩm định nhân sự phải chú ý rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín của nhân sự.

Không phân biệt loại hình đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị khi bố trí nhân sự cấp ủy ảnh 1
Các đảng viên Chi bộ Thời sự - Chính trị - Văn xã  (Đảng bộ Báo Nghệ An) thực hiện bầu cử tại đại hội chi bộ. Ảnh: Quốc Sơn

Đặc biệt, với đội ngũ này, sẽ không phân biệt loại hình đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị. Mọi văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau.

Với những đồng chí khi được tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chưa bảo đảm một số tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì phải xử lý dứt điểm trước khi xem xét giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

Riêng nhân sự công tác ở địa bàn, lĩnh vực liên quan đến quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, tài nguyên, doanh nghiệp… hoặc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra chưa có kết luận thì ngoài việc thẩm tra của cơ quan chức năng, Ban Thường vụ cấp ủy còn có thể lấy thêm ý kiến của các cơ quan liên quan như nội chính, công an, kiểm toán, thuế… cho phù hợp với từng đối tượng.

Tin mới