mask

Khuyến khích 100% học sinh mầm non và tiểu học uống sữa học đường

(Baonghean.vn) - Chiều 16/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp cho ý kiến vào dự thảo "Đề án thí điểm mở rộng chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017". 

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, LĐ-TB&XH, KH&ĐT, Tài chính; đại diện Công ty CP sữa TH True Milk.

Theo đánh giá, kết quả thực hiện Đề án "Thí điểm chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2015 - 2016" đều đạt hoặc vượt so với mục tiêu đề ra: số huyện, thành, thị tham gia đạt 17/21 (mục tiêu là thí điểm tại 3 huyện, thành); số học sinh tham gia đạt 50% so với số học sinh mầm non và tiểu học toàn tỉnh; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở đối tượng học sinh tham gia giảm rõ rệt; quá trình thực hiện thí điểm nhận được sự đồng tình cao của các ấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. 

Đồng chí Lê Minh Thông
Đồng chí Lê Minh Thông đề nghị doanh nghiệp cung ứng sữa tham gia, phối hợp và đồng hành cùng UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi vận động các nguồn lực xã hội khác tài trợ cho chương trình sữa học đường. 

Từ những kết quả đó, tại cuộc họp, các bên liên quan thống nhất với dự thảo "Đề án thí điểm mở rộng chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017", theo đó mục tiêu là khuyến khích, vận động 100% trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh được uống sữa 5 lần/tuần, mỗi lần 180ml và thực hiện 9 tháng/năm học. 

Học sinh huyện Kỳ Sơn uống sữa học đường trong ngày khai giảng - ảnh: tư liệu
Học sinh huyện Kỳ Sơn uống sữa học đường trong ngày khai giảng (ảnh tư liệu).

Chương trình tài trợ 100% đối với trẻ thuộc diện hộ nghèo, 50% đối với trẻ thuộc hộ cận nghèo và 30% đối với trẻ thuộc diện còn lại. Ngân sách tỉnh đảm bảo hỗ trợ 10% trên tổng kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ (ngoài phần đóng góp của phụ huynh học sinh) nhưng không quá 15 tỷ đồng; phần còn lại do doanh nghiệp cung ứng sữa và các nhà tài trợ khác hỗ trợ. 

Minh Quân

Tin mới