mask

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung

(Baonghean.vn) - Theo đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, năm 2022, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực vì lợi ích chung; triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ.

Sáng 13/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

a

Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

HOÀN THÀNH KHỐI CÔNG VIỆC LỚN

Năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan.

Ngành đã tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Kết luận số 21-KL/TW là quyết tâm chính trị cao nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiệm kỳ. Tính đến thời điểm 30/6/2021, cả hệ thống chính trị có hơn 2.887.500 biên chế, giảm hơn 762.800 biên chế (tương đương 20,9%) so với thời điểm 30/4/2015.

Đặc biệt, một số nội dung mới, nội dung khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác quy hoạch cán bộ, kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, khen thưởng cống hiến, rà soát các chức danh tương đương,... Qua đó góp phần từng bước hoàn thiện về thể chế cán bộ.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc đã có sự đổi mới khoa học, sáng tạo; việc triển khai nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả hơn. Trong công tác tham mưu luôn chủ động, quyết liệt, khẩn trương, nêu gương trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe tạo được sức lan tỏa trong toàn ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về việc triển khai xây dựng chỉnh đốn Đảng, quy định nêu gương, chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm tốt, bài học sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn.

KHUYẾN KHÍCH, BẢO VỆ CÁN BỘ DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, VÌ LỢI ÍCH CHUNG  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm qua.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu quan trọng của Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những bất cập được chỉ ra, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; Tập trung tham mưu tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 theo Quy định số 50- QĐ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực vì lợi ích chung; triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ.

Cùng đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022- 2026.

Ngành kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, ngành chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin mới