Khuyến khích tích cực tham gia Giải Báo chí Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo Giải Báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2022 vừa ban hành Kế hoạch số 104 - KH/TU về tổ chức Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Búa liềm vàng Nghệ An năm 2021. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Búa liềm vàng Nghệ An năm 2021. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Theo đó, đối tượng tham dự giải dành cho mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh và Trung ương, phù hợp với tiêu chí của giải; không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Các tác phẩm tập trung vào các chủ đề như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”...

Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm (theo Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Thông báo 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phương hướng và nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An, Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2020 - 2025) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; biểu dương những mô hình mới, những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII, XIII), Kết luận số 21 - KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), gắn với Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2022: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hình mới”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng...

Ngoài các nội dung nêu trên, khuyến khích các chủ đề bám sát và phản ánh sâu sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn; có tính phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống xã hội, đem lại hiệu quả xã hội thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Giải cũng được trao cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo, triển khai, tham gia giải. Đồng thời, Ban Tổ chức giải sẽ lựa chọn một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đạt giải để tôn vinh (nếu có).

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ 1/11/2021 đến trước ngày 5/10/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 5/10/2022. Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức trong dịp khai mạc Hội Báo Xuân năm 2023.

Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, số 378, đường Lênin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thể lệ “Giải Búa liềm vàng” - Nghệ An năm 2022 được Ban Tổ chức giải đăng tải chính thức trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An tại địa chỉ http://wwwnghean.dcs.vn.

Tin mới