Kiểm điểm cuối năm còn đi copy thì lấy đâu ra thực chất

(Baonghean) - Nhanh thật, lại sắp hết một năm rồi ông nhỉ!

- Ừ, sắp hết và lại sắp đến những việc mà cánh ta hay gọi là “Đến hẹn lại lên”

- Ý ông là…

- Là các nơi lại họp để kiểm điểm, đánh giá, nhận xét, bình bầu, phân loại tổ chức, cá nhân cuối năm. 

- Tưởng chuyện gì mới chứ chuyện đó thì năm nào chẳng như năm nào. Có họp, có bàn, có bình đến mấy thì rốt cục là ngoài một số người thuộc diện hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt thì tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ hết cả. Hạn hữu lắm mới có người bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ thôi.

- Thì chính là năm nào cũng như năm nào mới đáng để nói, đáng để bàn. Tình hình, công việc thì mỗi năm một khác. Con người ta đâu phải là cái máy mà hoạt động đều đều lúc nào cũng như lúc nào được. Cho nên, cái sự ổn định năm nào cũng như năm nào đó đã cho thấy cái sự đánh giá, nhận xét, bình bầu, phân loại cuối năm có sự hình thức, chưa đi vào thực chất!

- Chuyện đó thì ai mà không biết. Có cái bản kiểm điểm cuối năm mà ông này còn đi copy của ông khác thì lấy đâu ra thực chất. Có điều là đã quen làm thế rồi và ai cũng làm thế cả nên chẳng ai nói được ai. Lãnh đạo đơn vị không phải là không biết nhưng rồi cũng phải làm như không biết cho xong việc. Lâu dần thành lệ khó mà sửa chữa, xóa bỏ được.

- Thế nên, việc cần làm lúc này là phải phá bỏ cái lệ đó đi!

- Phải bỏ là đúng rồi vì nó không thực chất, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhưng tại sao lại là lúc này?

- Việc không tốt, chấm dứt sớm được ngày nào hay ngày ấy. Còn tại sao lại lúc này là vì chúng ta đang triển khai thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Mà muốn tinh gọn thì phải…

- Phải giảm bớt đầu mối. Bớt đầu mối thì sẽ phải giảm bớt người, đúng không?

- Đúng vậy. Còn muốn hiệu quả thì phải có nhiều người giỏi trong bộ máy.

- Tóm lại là phải tinh giản những người không giỏi để có chỗ cho người giỏi có đất dụng võ. Mà muốn tinh giản được đúng người thì phải dựa vào những nhận xét, đánh giá đúng. Lấy đó làm căn cứ, cơ sở để đi đến quyết định cuối cùng. Nhưng cứ kiểu nhận xét, đánh giá, bình bầu theo kiểu hòa cả làng như hiện tại thì rất khó để mà…

- Chính vì thế tôi mới nói là đã đến lúc phải thay đổi. Nếu không, sẽ không thể nào cải thiện được tình hình. Và để thay đổi, chỉ có một cách là phải nhìn thẳng, nói thật thôi!

Phúc Vinh

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới