Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính tại các huyện miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm tăng cường chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính tại các địa phương miền núi, đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất tại các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông và Thanh Chương.

Đoàn kiểm tra đột xuất tại các phòng ban làm việc của UBND huyện Kỳ Sơn. Theo ghi nhận của đoàn, tại 9 phòng chuyên môn với tổng số công chức là 40 người thì 27 người có mặt trong giờ làm việc, 13 cán bộ, công chức vắng mặt có lý do.

Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại UBND huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lê Thanh

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17 và Chỉ thị 26, huyện Kỳ Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2021.

Ngay từ đầu năm, huyện đã thành lập 10 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra việc triển khai tình hình sau tết Nguyên Đán và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương trên địa bàn huyện đồng thời kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính của các địa phương.

Kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lê Thanh

Kiểm tra tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, đoàn đánh giá: Tại thời điểm kiểm tra cán bộ, công chức chấp hành tốt thời gian làm việc, đeo thẻ công chức đầy đủ khi làm việc. Tổng số cán bộ công chức của xã là 22 người trong đó có 3 người vắng mặt có lý do.

Trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, còn thiếu, xã chưa bố trí bộ phận một cửa nên việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện tại các phòng làm việc.

Ngày 24/2, Đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành thời gian làm việc tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. Xã có 20 cán bộ, công chức thì tại thời điểm kiểm tra có 5 cán bộ vắng mặt có lý do. Xã đã bố trí bộ phận một cửa để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đoàn kiểm tra trao đổi với cán bộ xã Lạng Khê (Con Cuông). Ảnh: Lê Thanh

Tuy nhiên, phân công lịch trực bộ phận một cửa không đúng quy định niêm yết tại bộ phận một cửa, công khai thủ tục hành chính không đúng quy định.

Kiểm tra tại UBND huyện Con Cuông, theo ghi nhận của đoàn huyện đã phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến nội dung kỷ luật kỷ cương hành chính; ban hành Quyết định thành lập đoàn liên ngành về kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện. Ban hành công văn khắc phục tồn tại, hạn chế theo Thông báo số 2917/TB đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh.

Kiểm tra việc xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính tại UBND huyện Con Cuông. Ảnh: Lê Thanh

Huyện đã ban hành chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện; đã tổ chức bộ phận một cửa theo quy định. Việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, tại thời điểm kiểm tra đoàn ghi nhận các bộ, công chức các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc có mặt đầy đủ tại công sở.

Buổi chiều, đoàn kiểm tra đột xuất tại xã Đại Đồng và UBND huyện Thanh Chương. Qua kiểm tra đoàn đánh giá, xã Đại Đồng quan tâm lồng ghép việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, thành lập nhóm Zalo cán bộ xã để nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ, công chức.

Cán bộ xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Lê Thanh

Xã đã rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung, quy chế nội quy làm việc, phân công nhiệm vụ, xã ban hành công tác năm, tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức. Bộ phận một cửa được đầu tư trang bị đầy đủ, lắp hệ thống camera giám sát.

Tại UBND huyện, thời điểm kiểm tra vào lúc 16h15 phút tại 11 phòng chuyên môn cho thấy, cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc tại công sở. Huyện đã ban hành các văn bản phổ  biến chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm, quán triệt tại các hội nghị.

Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc của các phòng chuyên môn tại UBND huyện Thanh Chương. Ảnh: Lê Thanh

Huyện đã ban hành chương trình công tác; sửa đổi bổ sung, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc UBND huyện; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chương trình cải cách hành chính năm 2021.

Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021; khắc phục các hạn chế hoạt động của bộ phận một cửa; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức./.

Lê Thanh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới