mask

Kiểm tra chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Ngày 30/10/2014, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh do đồng chí Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát đột xuất việc chấp hành Chỉ thị 17/CT-TU và Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật chính chính tại Diễn Châu.

Kiểm tra kỷ luật hành chính tại Phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu
Kiểm tra kỷ luật hành chính tại Phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu

Trong thời gian 1 ngày, đoàn đã tiến hành kiểm tra quá trình triển khai việc chấp hành Chỉ thị 17 tại các phòng ban Cơ quan UBND huyện và các xã Diễn Xuân, Diễn Đồng, Diễn Thắng, Diễn Minh và Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu. Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy các phòng ban UBND huyện và cấp ủy, chính quyền các xã đã tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị 17 cho các phòng ban và bộ phận liên quan; huyện đã xây dựng Quy chế văn hóa công sở; cụ thể hóa một số yêu cầu của Chỉ thị 17 vào nội quy quy chế làm việc để phân công cho lãnh đạo và cán bộ công chức thực hiện; cán bộ công chức, nhất là cấp huyện chấp hành tương đối tốt giờ giấc làm việc, kỷ luật công tác; Trung tâm một cửa huyện phân công cán bộ trực tiếp dân xử lý hồ sơ hành chính đầy đủ; thời điểm kiểm tra cán bộ công chức chấp hành tốt quy định về cấm uống rượu bia, hút thuốc tại công sở trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa…

Kiểm tra tại Trung tâm giao dịch 1 cửa huyện Diễn Châu
Kiểm tra tại Trung tâm giao dịch 1 cửa huyện Diễn Châu
Đồng chí Lê Đình Lý -Trưởng đoàn trao đổi với người dân về chất lượng phục vụ tại trung tâm 1 cửa huyện
Đồng chí Lê Đình Lý -Trưởng đoàn trao đổi với người dân về chất lượng phục vụ tại trung tâm 1 cửa huyện Diễn Châu

Tuy nhiên, qua kiểm tra, huyện đã ban hành Quy chế văn hóa công sở nhưng chưa cụ thể hóa yêu cầu Chỉ thị 17. Tại các xã, vẫn còn tình trạng cán bộ công chức, thậm chí lãnh đạo chưa chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức; trụ sở các xã được kiểm tra đã xuống cấp nghiêm trọng nên việc bố trí phòng làm việc còn lộn xộn, chưa có biển đề tên chức danh cán bộ công chức; bộ phận một cửa tiếp nhận và xử lý các hồ sơ cho công dân cấp xã chưa đảm bảo điều kiện theo quy định, chưa niêm yết công khai lịch phục vụ cũng như các hồ sơ, thủ tục để người dân giám sát; một vài xã quy định giờ làm chưa đúng quy định…

Kiểm tra tại bộ phận giao dịch 1 cửa xã Diễn Xuân
Kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa xã Diễn Xuân
Kiểm tra chấp hành giờ giấc làm việc tại UBND xã Diễn Đồng
Kiểm tra tại UBND xã Diễn Đồng
Trao đổi thông báo kết quả kiểm tra với lãnh đạo xã Diễn Đồng
Trao đổi thông báo kết quả kiểm tra với lãnh đạo xã Diễn Đồng

Đoàn cũng đã thông báo kết quả kiểm tra với lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu, đề nghị huyện cần kịp thời chấn chỉnh ngay các tồn tại, hạn chế về giờ làm việc, chấp hành nghiêm quy định về treo quốc kỳ, quốc huy tại trụ sở theo quy định của Chính phủ. Trong thời gian tới, huyện cần lập đoàn riêng để tiến hành kiểm tra, giám sát chi tiết, thường xuyên hơn việc chấp hành kỷ cương hành chính tại cơ sở…

Đồng chí Lê Đình Lý -Trưởng đoàn thông báo kết quả kiểm tra với lãnh đạo huyện Diễn Châu
Đồng chí Lê Đình Lý -Trưởng đoàn thông báo kết quả kiểm tra với lãnh đạo huyện Diễn Châu
Đại diện UBND huyện Diễn Châu tiếp thu kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành tỉnh
Đại diện UBND huyện Diễn Châu tiếp thu kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành tỉnh

Đại diện UBND huyện Diễn Châu, ông Chu Thế Huyền - Chủ tịch UBND huyện trân trọng tiếp thu và giải trình thêm về một số ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra; đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo sửa chữa các khuyết điểm và tăng cường kiểm tra, giám sát cấp cơ sở trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hải

Tin mới