mask

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tiếp tục rà soát, cắt giảm thành phần, thời gian giải quyết thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Sáng 28/4, đoàn kiểm tra cải cách hành chính do đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.

a

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cùng đại diện các phòng, ban của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, LÃNH ĐẠO

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam hiện có gồm 5 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính với 60 cán bộ, công chức, viên chức của Ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC, lồng ghép nội dung cải cách trong các Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban và cơ quan cấp trên tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 29/5/2020 của Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam - đồng chí Lê Tiến Trị
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị báo cáo những vấn đề Đoàn kiểm tra quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Đơn vị đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2021, 2022 xác định mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cụ thể và phân công đối với các phòng, đơn vị liên quan chủ trì thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban đã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021, 2022; tiến hành thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC.

Kết quả, năm 2021 đã rà soát bãi bỏ 4 thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục theo hướng cắt giảm thành phần hồ sơ cho các nhà đầu tư các thành phần hồ sơ do Ban quản lý phát hành như: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định phê duyệt quy hoạch, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường…

Các thành viên đoàn kiểm tra tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Các thành viên đoàn kiểm tra tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Tổng số TTHC đang được giải quyết tại đơn vị là 35 thủ tục. Tất cả các TTHC đều được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và được công khai đầy đủ, đúng quy định. Hiện nay, Ban đang trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố lại bộ TTHC của ban, tổng số TTHC sau khi đề nghị bổ sung là 42 thủ tục. 

Cùng đó, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ được quan tâm. Hiện nay, Ban đang sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT I-Office, các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành; hệ thống dữ liệu điện tử; hệ thống thư công vụ, sử dụng mạng nội bộ mạng LAN trong trao đổi công việc và thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, Ban đã cung cấp 01 TTHC mức độ 3, 12 TTHC mức độ 4; (đạt tỉ lệ 37,1% trên tổng số 35 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị).

Đại diện lãnh đạo các phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện lãnh đạo các phòng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

XÁC ĐỊNH RÕ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tuy nhiên, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, đề án của đơn vị đó là việc giao nhiệm vụ tham mưu các nội dung để UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án thời gian quá ngắn nên dẫn đến nhiều đơn vị, ngành thực hiện chậm tiến độ.

Liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban thì được quy định rõ trong Luật Đầu tư và Luật Xây dựng. Tuy nhiên, Luật Đất đai và Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu Kinh tế của các tỉnh, thành.

Đơn vị đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 nhưng các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện còn hạn chế.

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, đơn vị đã tinh giản 10% theo Đề án 09 của tỉnh (giảm 6 phòng xuống còn 5 phòng, giảm 40 biên chế nay còn 36) nhưng hiện nay vẫn còn vướng mắc trong sắp xếp vị trí cấp phó phòng.

Kiểm tra việc các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra việc các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trần Quốc Chung ghi nhận, đánh giá cao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính của đơn vị.

Đánh giá cao việc đơn vị đã triển khai gửi thư cảm ơn và xin lỗi nhà đầu tư, doanh nghiệp, đồng chí Trần Quốc Chung đề nghị Ban cần tiếp tục phát huy nhân rộng phát huy; đồng thời qua đó chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban cần tiếp tục rà soát, cắt giảm thành phần, thời gian giải quyết thủ tục hành chính; bổ sung thành phần hồ sơ trong công tác cán bộ; rà soát các văn bản.

Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tuyên truyền để nhà đầu tư, doanh nghiệp nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Đồng thời tiếp tục rà soát đề án vị trí việc để điều chỉnh, bố trí vị trí việc làm của các phòng, ban và lãnh đạo cán bộ, công chức phù hợp hơn; rà soát các văn bản đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức của đơn vị.

Tin mới