mask

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính, bên cạnh ghi nhận sự quyết liệt chỉ đạo của huyện Nam Đàn, Sở Nội vụ cũng đề nghị huyện tiếp tục quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó chú trọng các giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ công chức, nhất là cấp cơ sở. 
0:00 / 0:00
0:00
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Nam Đàn ảnh 1

Cuộc làm việc giữa Sở Nội vụ với UBND huyện Nam Đàn do đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện chương trình công tác cải cách hành chính của tỉnh, chiều ngày 26/10, Sở Nội vụ đã có cuộc làm việc với UBND huyện Nam Đàn liên quan đến kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính của địa phương trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cuộc làm việc.

Trước khi có cuộc làm việc chiều nay, Sở Nội vụ đã thành lập tổ công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Nam Đàn tại các phòng chuyên môn UBND huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của huyện.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Nam Đàn ảnh 2

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hùng - Trưởng phòng Nội vụ huyện Nam Đàn báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở kiểm tra, đoàn công tác Sở Nội vụ đã ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của huyện. Huyện uỷ đã ban hành nghị quyết chuyên đề đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, có tính đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai; đặc biệt vai trò chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu chính quyền huyện; vai trò chủ động tham mưu của Phòng Nội vụ và trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn cấp huyện.

Kết quả rà soát, trong tổng số 272 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được rà soát, đã cắt giảm thời gian giải quyết của 73 thủ tục hành chính.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Nam Đàn ảnh 3

Tổ công tác của Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ lưu trữ thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn cấp huyện. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến việc xử lý các công việc của người dân và doanh nghiệp, huyện Nam Đàn là đơn vị triển khai sớm việc xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo điều kiện thuận tiện, công khai, minh bạch trong tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức được quan tâm triển khai chặt chẽ, bài bản và có tác động tích cực.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Nam Đàn ảnh 4

Tổ công tác Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ cán bộ, công chức tại Phòng Nội vụ huyện. Ảnh: Mai Hoa

Huyện Nam Đàn cũng tích cực triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý ở các cấp. Huyện đã áp dụng và triển khai phần mềm quản lý điều hành VNPT I-office đến tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và theo đó văn bản ban hành đã thực hiện ký số, thực hiện trao đổi, xử lý văn bản trên phần mềm VNPT I-offcice.

Cập nhật lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến 451 thủ tục hành chính; trong đó có 143 thủ tục hành chính mức độ 4; 52 thủ tục hành chính mức độ 3; 256 thủ tục hành chính mức độ 2.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Nam Đàn ảnh 5

Tổ công tác Sở Nội vụ kiểm tra hệ thống đánh giá mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "một cửa" của huyện. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh sự quyết liệt, qua kiểm tra, Sở Nội vụ cũng chỉ ra một số vấn đề đề nghị huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Đó là công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính chưa nhiều hình thức mới; việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn một số hồ sơ chưa đầy đủ.

Việc thực hiện nhiệm vụ được giao có thời hạn tại một số phòng còn chậm. Qua kiểm tra ngẫu nhiên 182 văn bản được giao việc có thời hạn xử lý tại các phòng chuyên môn UBND huyện có 12 văn bản chậm thời hạn, chiếm 6,6%. Một số phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND cấp xã có tỷ lệ ký số văn bản điện tử chưa đạt trên 90% theo mục tiêu của tỉnh, huyện.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Nam Đàn ảnh 6

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và giải trình một số vấn đề đoàn kiểm tra Sở Nội vụ đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Để tiếp tục tạo ra bước chuyển trong công tác cải cách hành chính, bên cạnh tập trung khắc phục các vấn đề cần quan tâm nêu trên, Sở Nội vụ cũng đề nghị UBND huyện Nam Đàn tăng cường công tác chỉ đạo gắn kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các phòng chuyên môn cấp huyện và cấp xã trong công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; có giải pháp ngăn ngừa các biểu hiện phiền hà, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của công chức, nhất là cấp cơ sở./.

Tin mới