mask

Kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào

(Baonghean.vn)- Trong 2 ngày 14 và 15/3/2016, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào.

Làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào), Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Ban công tác đặc biệt, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Hủa Phăn đã tạo mọi điều kiện để Đội quy tập của Quân khu tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 14 mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Thiếu tướng Trần Tiến Dũng – Phó Chính ủy, trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu cung đoàn công tác làm việc, tặng quà Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào)
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng – Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu cùng đoàn công tác làm việc, tặng quà Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào)
hiếu tướng Trần Tiến Dũng – Phó Chính ủy, trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu kiểm tra đội quy tập đang tìm kiếm hài sốt liệt sĩ tại địa bàn huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn.
Đoàn công tác QK4 kiểm tra đội quy tập tìm kiếm hài sốt liệt sỹ tại địa bàn huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn.

Cũng tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu và Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn đã trao đổi, thống nhất một số chủ trương, giải pháp phối hợp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thời gian tới.

Trong đó, tập trung làm tốt công tác phối hợp giữa Ban công tác đặc biệt các tỉnh, đội quy tập của Quân khu để tuyên truyền, vận động nhân dân nước bạn cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt kết quả tốt, đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức lễ bàn giao, tiễn đưa các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn đã được tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2015 – 2016 về nước trong thời gian tới đảm bảo chu đáo, chặt chẽ.

Lê Thắng

Tin mới