Kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Ngày 26/12, thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về quy chế dân chủ cơ sở, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra và làm việc với Thị xã Hoàng Mai về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016.

Đồng chí Trần Văn Hùng trao đổi thông tin qua kiểm tra, khảo sát tại Viện kiểm sát Nhân dân Thị xã Hoàng Mai
Đồng chí Trần Văn Hùng trao đổi thông tin qua kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại Cơ quan Viện kiểm sát Nhân dân Thị xã Hoàng Mai.

Trước khi vào làm việc với Ban chỉ đạo Thị xã Hoàng Mai về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đoàn đã khảo sát, kiểm tra tại 2 cơ quan, đơn vị là Viện kiểm sát Nhân dân Thị xã và UBND phường Quỳnh Dỵ để nắm tình hình. Tại đây, trên cơ sở kiểm tra thực tế và hồ sơ sổ sách lưu trữ, đoàn nhận thấy các ưu điểm nổi bật và những hạn chế của quá trình triển khai thực hiện quy định về quy chế dân chủ cơ sở tại 2 cơ quan, đơn vị của Thị xã.

Đại diện UBND phường Quỳnh Dỵ báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với đoàn công tác
Đại diện UBND phường Quỳnh Dỵ báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với đoàn công tác.

Làm việc đoàn, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Thị xã cho biết: năm 2016 ngoài việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Thị xã xây dựng được 2 mô hình điểm về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Quỳnh Liên và Quỳnh Trang, giám sát 3 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về quy chế phản biện xã hội tại 3 xã; thành lập đoàn kiểm tra đối với 2 loại hình tại 10/10 phường, xã và 4 cơ quan; kịp thời kiện toàn 100% Ban Thanh tra nhân dân và Hội đồng tiếp dân sau bầu cử HĐND 3 cấp; tổ chức đối thoại với 150 doanh nghiệp trên địa bàn và đối thoại và tiếp trên lượt công dân…

Đồng chí Hoàng Danh Tấn - Trưởng phòng Nội vụ, Phó Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ Thị xã Hoàng Mai năm 2016
Đồng chí Hoàng Danh Tấn - Trưởng phòng Nội vụ, Phó Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Thị xã báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ Thị xã Hoàng Mai năm 2016.
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác kiểm tra quy chế dân chủ với Thị xã Hoàng Mai
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác kiểm tra quy chế dân chủ với Thị xã Hoàng Mai.

Trên cơ sở kiểm tra và nghe các ý kiến phát biểu của thành viên ban chỉ đạo Thị xã, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Văn Hùng tóm tắt kết quả nổi bật trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn Thị xã.

Bên cạnh ghi nhận những ưu điểm, kết quả nổi bật, đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh ý nghĩa của việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để Ban chỉ đạo Thị xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Thông qua nêu lên một số điểm còn tồn tại, đồng chí gợi mở và mong muốn Thị xã tiếp tục có các giải pháp cụ thể, sâu sát hơn để các quy định về quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn được tốt hơn.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, Trưởng đoàn công tác kết luận buổi làm việc.

Về phần mình, đồng chí Nguyễn Đình Tề - Trưởng Ban Dân vận, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Thị xã phát biểu tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đoàn; đồng thời sẽ tiếp tục có giải pháp chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới./.

  Nguyễn Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới