mask

Kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tài chính

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 23/10, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Hoan- Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong thời gian qua, công tác rà soát hệ thống văn bản QPPL, TTHC được Sở Tài chính quan tâm thường xuyên. Việc triển khai cơ chế “một cửa”, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết và kiểm soát TTHC.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của đơn vị.
Đại diện Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của đơn vị.

Thủ tục hành chính của Sở được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng hạn theo quy định cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Trong đó kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính (từ ngày 1/1/2014-15/10/2015): Lĩnh vực tài chính ngân sách là 450 hồ sơ; lĩnh vực giá 650 hồ sơ; lĩnh vực thanh tra 17 hồ sơ. Năm 2014, Sở đã thực hiện việc rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với các nội dung: đề nghị bãi bỏ một các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực giá. Đồng thời đề nghị sửa đổi một số nội dung thuộc lĩnh vực thanh tra, kiểm tra tài chính, lĩnh vực tài chính ngân sách; đề nghị bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giá như: mua sắm và quản lý giá tài sản công và kê khai giá, đăng ký giá,…

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra hồ sơ sà soát TTHC của Sở Tài chính.
Đoàn công tác liên ngành kiểm tra hồ sơ sà soát TTHC của Sở Tài chính.

Sau khi kiểm soát việc thực hiện TTHC các phòng chuyên môn của Sở Tài chính, Đoàn công tác ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị trong việc thực hiện kiểm soát TTHC.

Đồng chí Nguyễn Công Hoan- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn công tác kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Công Hoan- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn công tác kết luận buổi làm việc.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm soát TTHC của Sở vẫn còn một số nội dung cần lưu ý như: Việc tham mưu công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trong một số lĩnh vực còn chậm, chưa đúng quy định. Việc công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đầy đủ theo quy định. 

Đoàn công tác đề nghị, trong thời gian tới, Sở Tài chính cần tiếp tục quan tâm đến hoạt động kiểm soát TTHC. Chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu như: Niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; thời gian giải quyết TTHC đảm bảo...; Thực hiện nghiêm túc việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) theo các Quyết định công bố TTHC của Bộ Tài chính; Chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện TTHC để báo cáo UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ...

Thanh Lê

Tin mới