mask

Kiểm tra toàn diện công tác biên phòng

(Baonghean.vn) - Từ ngày 18 đến 23/6, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra toàn diện các mặt công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2017 tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn) và Đồn Biên phòng Tri Lễ (Quế Phong). Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Tham mưu; Chuyên ngành công tác Đảng, công tác Chính trị; Công tác Trinh sát; Công tác đấu tranh Phòng chống tội phạm; Công tác Hậu cần; Công tác Kỹ thuật; Công tác Tài chính và Công tác Văn thư, bảo mật, lưu trữ.

Triển khai kế hoạch kiểm tra. Ảnh: Hải Thượng
Triển khai kế hoạch kiểm tra. Ảnh: Hải Thượng

Thời gian qua, Đồn BP Mỹ Lý, Đồn BP Tri Lễ đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới, phối hợp cùng địa phương và các lực lượng trong công tác bảo vệ biên giới, trong đó bảo vệ chặt chẽ các dấu hiệu đường biên cột mốc, kịp thời phát hiện, giải quyết đúng chủ trương, đối sách các vụ việc, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên biên giới.

Bên cạnh đó, các đồn thường xuyên cử cán bộ bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, xây dựng các tổ tự quản, phát động phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản". Giúp dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát động phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Kiểm tra trang bị vũ khí. Ảnh: Hải Thượng
Kiểm tra trang bị vũ khí. Ảnh: Hải Thượng

Phát huy kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Các đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ; bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và nhiệm vụ của địa phương, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và điều kiện thực tế để xây dựng đơn vị, gắn với tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Qua kiểm tra các chuyên ngành đã đánh giá những mặt mạnh, chỉ ra những mặt còn hạn chế của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, để từ đó các đơn vị rút ra những bài học kinh nghiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

                                                Hải Thượng

Tin mới