mask

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật ở Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu

(Baonghean.vn) - Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam vừa thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật ở một số dự án, doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu của Công ty Cổ phần Golden City xếp thứ tự số một trong danh sách những dự án, doanh nghiệp được kiểm tra.
0:00 / 0:00
0:00

Lý do Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chỉ đạo kiểm tra Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu được nêu vắn tắt tại bản Danh sách các dự án, doanh nghiệp kiểm tra đợt 1 năm 2022 là: “Dự án cấp tháng 2/2016 nhưng chưa hoàn thành toàn bộ dự án”. Cùng với Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu, tại bản danh sách còn có tên 14 dự án, doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật ở Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu ảnh 1

Khu đất thực hiện dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu bám tuyến đường Bình Minh, đây là tuyến đường lớn, quan trọng nhất của thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Về nội dung kiểm tra, theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động… Thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 30/8/2022 đến hết ngày 30/11/2022.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương báo cáo kiểm tra và tiến hành tổ chức kiểm tra tại các doanh nghiệp đảm bảo nội dung yêu cầu và tiến độ thời gian; thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành; Yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bố trí thời gian, thành phần làm việc với đoàn và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Lập biên bản kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành (nếu có); Kết thúc đợt kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và kiến nghị, đề xuất phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật ở Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu ảnh 2

Thực trạng dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu. Ảnh: Thành Cường

Từ ngày 24/6/2022, UBND thị xã Cửa Lò có Văn bản 992/UBND-ĐT gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiến nghị đưa Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu của Công ty cổ phần Golden City vào kế hoạch kiểm tra năm 2022.

Nội dung kiến nghị của UBND thị xã Cửa Lò cụ thể như sau: “Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò do Công ty CP Golden City làm chủ đầu tư đã được điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong quý IV năm 2022 (theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 2/1/2020 của UBND tỉnh).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dự án mới chỉ thi công được một phần hạ tầng kỹ thuật và chưa thực hiện các phần còn lại để kịp thời đưa dự án vào sử dụng trong quý IV năm 2022. UBND thị xã Cửa Lò đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa dự án này vào Phụ lục số 1: Dự án kiến nghị đưa vào kế hoạch kiểm tra của Đoàn Liên ngành”.

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật ở Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu ảnh 3

Tuyến đường nội bộ dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu. Ảnh: Thành Cường

Liên quan Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu của Công ty Cổ phần Golden City, vào ngày 15/7/2022, Báo Nghệ An điện tử đăng tải bài viết: “Tuýt còi” Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu”.

Đến ngày 18/7/2022, Công ty cổ phần Golden City có Công văn số 262/CV-GOLDEN.ĐT gửi Báo Nghệ An, giải thích nguyên nhân Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu bị ảnh hưởng tiến độ là vì dịch bệnh Covid 19, bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện dự án, thiết kế của đơn vị tư vấn chưa đáp ứng ý tưởng và công năng nên chủ đầu tư phải tìm kiếm, đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín…

Đồng thời thông tin, dự kiến đến khoảng tháng 8 - 9/2022 sẽ tiến hành thi công gói thầu 1, gồm thi công kết cấu, hoàn thiện khối khách sạn, villa…

Tin mới