Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết về xây dựng con người, gia đình văn hóa ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Thực hiện tốt công tác bảo tồn bản sắc và tiếp thu tinh hoa văn hóa để phát triển du lịch - đó là ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tại buổi làm việc với huyện Con Cuông.

Tiếp tục chương trình công tác, ngày 7/8, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển tại huyện Con Cuông.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các thành viên đoàn kiểm tra; BTV Huyện ủy Con Cuông và đại diện các phòng ban của huyện. Ảnh: Công Kiên
Buổi sáng, Đoàn tiến hành khảo sát tại xã Bồng Khê. Hiện xã có 1.600 hộ, trong đó phần lớn là dân tộc Thái và Kinh, đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện Nghị quyết 05, xã đã đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ gia đình văn hóa 88,6%; làng, bản, khối phố văn hóa đạt 100%; các trường học trên địa bàn đều đưa dân ca ví, giặm vào chương trình dạy học; xây dựng được mô hình CLB Dân ca Thái và HTX Nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng…
Đoàn công tác khảo sát mô hình du lịch cộng đồng tại bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông). Ảnh: Công Kiên

Buổi chiều, Đoàn làm việc với lãnh đạo và đại diện các phòng, ban của huyện Con Cuông. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 05, Con Cuông đã có những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa – xã hội.  Tỷ lệ gia  đình văn hóa 64,9%; làng, bản, khối phố văn hóa đạt 63%; 3 xã có thiết chế văn hóa đạt chuẩn; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã, thị trấn xây dựng mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc”; 100% trường học đưa dân ca ví, giặm vào chương trình dạy học.

Đặc biệt, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa thông qua các lễ hội và mô hình CLB Dân ca Thái (25 CLB) và HTX dệt thổ cẩm và các điểm du lịch cộng đồng thực sự hiệu quả.

Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế như thiếu nguồn lực đầu tư cho các hoạt động văn hóa; một số thôn, bản chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng đời sống văn hóa, vẫn còn tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, ý thức bảo vệ môi trường còn hạn chế. Một số tệ nạn xã hội như cờ bạc, lô đề, ma túy vẫn chưa được đẩy lùi…

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông trao đổi về vấn đề xóa bỏ hủ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Công Kiên

Nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp thôn bản chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của văn hóa; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ; điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, không chủ động được nguồn ngân sách.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra thẳng thắn trao đổi những vấn đề cần được tiếp tục làm rõ như công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện Nghị quyết 05. Và văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ; giải pháp tăng cường nguồn lực cho văn hóa; vai trò của công tác tuyên truyền, vận động; triển khai đề án bảo tồn bản sắc văn hóa…

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý trong quá trình thực hiện Nghị quyết, bên cạnh bảo tồn bản sắc cần có sự tiếp thu có chọn lọc những nét tinh hoa, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch. Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu chưa đạt và sớm tìm giải pháp khắc phục; lồng ghép các nội dung để tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng cường tính hiệu quả...

 

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.
 

“Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách cho phát triển văn hóa, xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa. Lồng ghép mục tiêu xây dựng con người văn hóa và gia đình văn hóa vào các chương trình phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, an ninh – quốc phòng, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện Luật Bình đẳng giới. Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, từng bước nâng cao mức hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân” .

(Nghị quyết số 05 – NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh).

Huyện Con Cuông nằm ở phía Tây Nam của Nghệ An, có 12 xã, 1 thị trấn với 127 thôn, bản, tổng dân số hơn 74.600 người. Huyện có 61,8 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào, là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc: Thái, Kinh, Đan Lai và một vài dân tộc ít người khác. Ảnh: Google Maps

Công Kiên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới