Kiev thừa nhận Liên minh châu Âu không cho phép Ukraine bước vào thị trường của mình

Liên minh châu Âu vẫn chưa cho thấy khả năng Ukraine hội nhập vào thị trường nội địa của mình. Cố vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina, ông Taras Kachka đã viết như vậy trên một ấn phẩm.
Liên minh châu Âu vẫn chưa nhìn thấy rằng Ukraina có khả năng hội nhập vào thị trường nội địa của mình.
Liên minh châu Âu chưa có động thái cho thấy Ukraine có thể hội nhập vào thị trường nội địa của mình.
"Ngoại lệ duy nhất trong chương trình nghị sự hiện tại là năng lượng. Điều này chỉ xác nhận rõ ràng thêm một quy tắc chung như sau: Ukraine không thể áp đặt cho EU logic của Thỏa thuận về hiệp hội" - ông Taras Kachka chia sẻ.

Bản chất của vấn đề này, theo Cố vấn Ngoại trưởng Ukraine, được chỉ rõ trong ví dụ của Thỏa thuận về đánh giá tính phù hợp và khả năng chấp nhận các sản phẩm công nghiệp (ASAA).

Kiev một mực khẳng định rằng, luật pháp mới của Ukraine tuân thủ những quy định của EU về lĩnh vực quản lý kỹ thuật.

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu vẫn trì hoãn việc đưa ra kết luận về thỏa thuận trong lĩnh vực này - ông Kachka nói.

Cụ thể là, trong quý đầu tiên của năm 2019, các bên đã đồng ý "nghiên cứu khả năng bắt đầu việc đánh giá cơ sở hạ tầng chất lượng ở Ukraine từ phía EU".

"Nghĩa là thậm chí chưa bắt đầu việc đánh giá để đưa ra cơ sở chính thức tổ chức đàm phán mà chỉ thảo luận về khả năng tiến hành việc đánh giá này. Và như vậy, thỏa thuận vô cùng cần thiết để Ukraine hội nhập về công nghiệp với nền kinh tế EU vẫn đang bị trì hoãn " -  ông Kachka kết luận.

Tin mới