mask

Kinh tế tập thể đóng góp gần 7% tổng sản phẩm trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, khu vực kinh tế tập thể của Nghệ An đã có sự chuyển biến tích cực về cả chất và lượng.

Chiều 12/4, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tổ chức họp để nghe và cho ý kiến Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Kinh tế tập thể đóng góp gần 7% tổng sản phẩm trên địa bàn Nghệ An ảnh 1
Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, khu vực kinh tế tập thể của Nghệ An đã có sự chuyển biến tích cực về cả chất và lượng.

Tỷ trọng đóng góp của kinh tế tập thể vào GRDP của tỉnh ngày càng tăng (năm 2003, kinh tế tập thể đóng góp 4,8% GRDP của tỉnh; năm 2018 ước đạt 6,8%).

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể, thể chế hóa Nghị quyết số 13, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Luật HTX... tổ chức xây dựng đề án, kế hoạch đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; áp dụng các chủ trương, chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đồng chí Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đóng góp ý kiến tại buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đóng góp ý kiến tại buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng

Các HTX cung ứng dịch vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu vật tư phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; Quỹ tín dụng đóng góp cơ bản nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì ngành nghề truyền thống và phát triển một số ngành nghề mới.

Công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể được tăng cường, một số khó khăn, vướng mắc của kinh tế tập thể đã được nhiều cấp chính quyền quan tâm tháo gỡ. Một số cơ chế, chính sách của Trung ương, của địa phương tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế tập thể, HTX phát triển, góp phần tích cực trong xây dựng NTM.

Bộ Nông nghiệp và lãnh đạo tỉnh tham quan HTX sản xuất rau sạch trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Hoàng
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và lãnh đạo tỉnh tham quan HTX sản xuất rau sạch trên địa bàn xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Xuân Hoàng
Góp ý vào dự thảo báo cáo, thành viên Ban chỉ đạo cơ bản đồng tình với nội dung do Sở KH&ĐT tổng hợp. Ngoài ra, đề nghị bổ sung vào một số nội dung vào phần đánh giá những tồn tại, hạn chế trong hoạt động HTX một cách thực chất hơn, cũng như thành lập mới HTX; rà soát lại các HTX môi trường để có số liệu chính xác.
Kinh tế tập thể đóng góp gần 7% tổng sản phẩm trên địa bàn Nghệ An ảnh 4
Đồ họa: Lâm Tùng

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh lại dự thảo báo cáo, đảm bảo tính thống nhất về số liệu. Báo cáo cần đánh giá cụ thể chất lượng hoạt động của các HTX, tổ hợp tác; nêu bật những khó khăn vướng mắc cần giải quyết như vốn, đất đai, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tham mưu chính sách hỗ trợ phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Tin mới