mask

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Tỉnh đoàn

(Baonghean.vn) - Sáng 28/2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và Tỉnh đoàn đã tham gia Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Dự lễ ký kết có các đồng chí: Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;  Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Căn cứ Chương trình phối hợp số 4286-CTPH/BLĐTBXH-TWĐTN ngày 25/11/2021 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 cùng thực tế, yêu cầu nhiệm vụ giữa hai đơn vị Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Tỉnh đoàn Nghệ An đã thống nhất ban hành Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn thông qua quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo đó, các quy chế phối hợp hoạt động dựa vào 4 mục tiêu chính gồm: Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi, người dân và toàn xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội nói chung. Nhất là giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công với cách mạng, bình đẳng giới, bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh thiếu niên.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện và tham gia giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, nghề nghiệp và việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện các Ban và đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn đề cập đến những vấn đề cần tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình phối hợp phải đảm bảo thiết thực, đạt kết quả cao và gắn với tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 giữa Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Tỉnh đoàn đã xây dựng 8 nội dung cơ bản gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; Công tác xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên, trẻ em; Công tác tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên; Các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; Chăm lo, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Triển khai có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Các hoạt động hợp tác quốc tế.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cam kết các nội dung đã đưa vào trong chương trình ký kết sẽ được thực hiện một các nghiêm túc, hiệu quả nhất. Đồng thời, sẽ tiến hành sơ kết đánh giá hàng năm để linh hoạt điều chỉnh, thích ứng kịp thời với những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn; tạo được sự gắn kết, phối hợp thường xuyên trong toàn hệ thống của hai ngành từ tỉnh đến cơ sở. 

Tin mới