mask

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Trường Chính trị tỉnh

(Baonghean.vn) - Việc tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp nghiên cứu khoa học... giữa Trường Đại học Vinh và Trường Chính trị tỉnh nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
a

Sáng 16/6, Trường Đại học Vinh phối hợp với  Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Dự buổi lễ có GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; Đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Hoàng Nam

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Trường cũng bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ mong muốn và khẳng định việc hợp tác để giúp đỡ nhau trong nhiều mặt công tác, đặc biệt là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo... góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Hoàng Nam
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Trường Chính trị tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Nam 

Tin mới